​​Team Radiotherapie

Radiotherapeut-oncologen

Een radiotherapeut-oncoloog is een arts die gespecialiseerd is in bestralingsbehandelingen. De radiotherapeut-oncoloog:

 • bespreekt de bestralingsbehandeling met de patiënt
 • volgt de patiënt op tijdens de behandeling
 • controleert het bestralingsvoorschrift en -plan
 • werkt samen met andere disciplines
​NaamFunctie​
Prof. dr. Yolande LievensDiensthoofd
Prof. dr. Marc van Eijkeren​Kliniekhoofd
Prof. dr. Wilfried De Neve Kliniekhoofd
Prof. dr. Luc Vakaet Kliniekhoofd en sectorvoorzitter Klinisch Ondersteunende Sector (KOS)
Prof. dr. Tom Boterberg Kliniekhoofd
Dr. Sabine BraemsAdjunct-kliniekhoofd
​Prof dr. Valerie Fonteyne​Kliniekhoofd
Prof. dr. Fréderic Duprez Kliniekhoofd
Prof. dr. Katrien Vandecasteele K​liniekhoofd
​Prof. dr. Piet Ost​Kliniekhoofd
​Prof. dr. Liv VeldemanKliniekhoofd
​Dr. Christel Monten​Resident
​Dr. Pieter Deseyne​Resident

Fysici en dosimetristen

De fysici en dosimetristen zijn verantwoordelijk voor de technische aspecten van de bestraling en:

 • bepalen samen met de radiotherapeut het meest optimale behandelingsplan
 • berekenen de bestralingsdosis voor het doelvolume en de omliggende organen
 • houden de radioprotectie in stand voor patiënten en bezoekers
 • bewaken de kwaliteit van de apparatuur en bijbehorende behandelingen
​NaamFunctie​
​Prof. dr. ir. Carlos De Wagter 
Carlos De Wagter  
​Coördinator fysica-planning-simulatie-kwaliteitscontrole

Verpleegkundigen en paramedici

Verpleegkundigen en paramedici hebben als taken:

 • patiënten opvangen aan het bestralingstoestel;
 • patiënten informeren en begeleiden tijdens de behandeling;  
 • patiënten opvolgen, adviseren en indien nodig doorsturen naar de behandelende arts bij nevenwerkingen van de behandeling;
 • de bestraling of simulatie voorbereiden, in samenspraak met de radiotherapeut-oncoloog;  
 • de dagelijkse behandelingen uitvoeren en bestralingsapparatuur bedienen; 
 • de bestraalde zone controleren via beeldvorming.
​Naam Functie​
​Ludwig Van den Berghe
Ludwig Van den Berghe
​Hoofdverpleegkundige
​Aline Impens
Aline Impens
​Adjunct-hoofdverpleegkundige

Onthaal en secretariaat

De onthaal- en secretariaatsmedewerkers:

 • beheren de patiëntenafspraken
 • ontvangen patiënten, familie en bezoekers
 • verwerken telefonische oproepen
 • doen de administratieve voorbereidingen en afhandeling van de radiotherapiebehandelingen

Kwaliteitsmedewerkers

De kwaliteitsmedewerkers:

 • coördineren de kwaliteitsprojecten om de continuïteit en kwaliteit van de verleende zorg te bewaken
 • ontwerpen, implementeren en bewaken het kwaliteitssysteem op de dienst
 • coachen alle medewerkers op het vlak van kwaliteit
 • geven advies om de zorg- en dienstverlening te verbeteren, zodat aan de overheidsnormen en interne doelstellingen wordt voldaan
 • participeren in de verdere uitbouw van de visie van de dienst;
 • streven naar een goede communicatie tussen alle disciplines op dienst.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-7-2020 12:15.

Dienst contacteren

09 332 30 15

Afspraak maken

09 332 30 15

Locatie

Ingang 98 (RTP)

Verdieping 0