​De bestralingsbehandeling

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling wordt een stralenbundel gericht op het gezwel of de plaats waar het zich bevond. Het doel is om de tumor een zo hoog mogelijke gelijkmatige stralingsdosis te geven en daarbij het omliggende weefsel zo goed mogelijk te sparen. Patiënten zijn niet radioactief na een uitwendige bestraling en vormen dus ook geen gevaar voor hun omgeving. Uitwendige bestraling kan aan de hand van fotonen en elektronen.

Fotonen

Elektronen

Elektronenstraling wordt gebruikt voor oppervlakkige aandoeningen. De straling dringt slecht enkele centimeters in het lichaam door, zodat het gezonde weefsel weinig of geen straling krijgt. Doordat elektronenstraling niet diep doordringt, kan er roodheid van de huid optreden. Patiënten zijn na elektronenbestraling niet radioactief en vormen dus geen gevaar voor hun omgeving.

Inwendige bestraling of brachytherapie

Bij inwendige bestraling of brachytherapie wordt een stralingsbron in het lichaam ingebracht op de plaats van het gezwel of er net naast. Afhankelijk van het soort behandeling kan een opname noodzakelijk zijn. Patiënten verblijven dan in Kliniekgebouw 2 op de vierde verdieping.

Aantal sessies

De duur van de behandeling hangt af van het aantal dosissen dat moet worden toegediend, en kan variëren van een dag tot 8 weken.

De totale dosis hangt af van verschillende factoren zoals het te bestralen letsel, eventuele gecombineerde behandelingen enzovoort en wordt bepaald door de radiotherapeut.

De voorgeschreven dosis wordt opgesplitst in sessies. Gebruikelijk wordt een sessie per dag uitgevoerd, 5 dagen per week. Sommige sessies worden tweemaal per dag toegediend, andere slechts driemaal per week. De radiotherapeut-oncoloog bepaalt het aantal sessies en de frequentie ervan. Per sessie ligt de patiënt 10 tot 20 minuten op de bestralingstafel.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.

Dienst contacteren

09 332 30 15

Afspraak maken

09 332 30 15

Locatie

Ingang 98 (RTP)

Verdieping 0