In-bore MRI-geleide biopsie van de prostaat

Scan tijdens een in-bore MRI-geleide biopsieBij een in-bore MRI-geleide prostaatbiopsie nemen we met een naald heel gericht enkele weefselfragmenten uit een afwijking in de prostaat weg terwijl de patiënt in de MRI-scanner ligt. Voor en na elke wegname voeren we controlescans uit om er zeker van te zijn dat de naald zich precies in de afwijking bevindt.

We passen deze biopsiemethode toe als een verdacht letsel is gezien op een eerder genomen MRI-scan en de PSA-waarde in het bloed van de patiënt onrustwekkend blijft stijgen, maar een klassieke echogeleide prostaatbiopsie geen prostaatkanker kan aantonen. Dat kan het geval zijn bij heel kleine of moeilijk bereikbare letsels.

De voorbereiding thuis

Een in-bore MRI-geleide prostaatbiopsie kan enkel op verwijzing en op afspraak.

Als u bloedverdunnende medicatie neemt – aspirine, stollingsremmers … – moet u daar enkele dagen voor de biopsie mee stoppen. Doe dit in overleg met uw arts.

Een biopsie kan infecties veroorzaken. Om een infectie te voorkomen, is het noodzakelijk dat u twee uur voor het onderzoek antibiotica inneemt. De verwijzende arts zal u hiervoor een voorschrift geven.

Eén uur voor de biopsie krijgt u een zetpil met lokaal verdovend middel zodat u zo weinig mogelijk last ondervindt van het onderzoek.

Het onderzoek

Patiënt ondergaat een in-bore MRI-geleide biopsieVoor het onderzoek gaat u op de buik op de onderzoekstafel liggen. Die wordt in de MRI-scanner geschoven.

De arts brengt een sonde voorzichtig via de anus in de endeldarm. Dat voelt aan zoals een rectaal onderzoek bij de uroloog. De sonde wordt bevestigd op een kleine robotarm en zo brengt de radioloog de sonde van op afstand tot bij de afwijking.

Als de sonde het letsel heeft bereikt, schuift de radioloog een biopsienaald door de sonde en neemt een tweetal puncties. U kan dan een kleine prik voelen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u vrijwel meteen naar huis.

We raden u aan om extra water te drinken. Uw urine kan nog enkele dagen wat rood kleuren. Ook in de stoelgang of het sperma kan wat rood of donker bloed zitten.

Tot enkele dagen na de biopsie kan u ook een lichte pijn voelen laag in de onderbuik.

Mogelijke complicaties

Ernstige complicaties zijn zeldzaam.

Contacteer uw huisarts of verwijzende arts als u:

  • meer dan 38.5 °C koorts hebt, 2 tot 3 dagen na de biopsie
  • langer dan twee dagen veel bloed in de urine hebt
  • niet kunt plassen maar wel aandrang voelt

De resultaten

We sturen de biopten naar het labo voor microscopisch onderzoek. Na enkele dagen krijgt uw verwijzende arts de resultaten. Hij zal ze met u bespreken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-3-2019 15:31.