​Radioprotectie

Op de dienst Radiologie sporen we letsels en aandoeningen in het lichaam op. Daarvoor maken we gebruik van verschillende beeldvormingstechnieken op basis van:

Schadelijk of niet?

Bij medisch gebruik van echografie of MRI-scan zijn er geen schadelijke effecten.

Met röntgenonderzoeken, mammografie en CT-scans moet zuinig worden omgesprongen. De onderzoeksmethode is evenwel onontbeerlijk om vroegtijdig goed- of kwaadaardige letsels of breuken in het lichaam op te sporen.

Als u (vermoedelijk) zwanger bent moet u dat altijd melden voor de start van het onderzoek.

Röntgenstralen

Röntgenstralen of x-stralen zijn elektromagnetische golven.
Om letsels en aandoeningen op te sporen maken we gebruik van beeldvormingstechnieken met röntgen- of X-stralen, zoals een RX, mammografie en CT. De stralen worden opgewekt door een röntgenbuis en gaan door het lichaam. Daar worden ze gedeeltelijk geabsorbeerd volgens het weefseltype. Uiterst gevoelige detectoren vangen aan de andere kant de straling op en computers maken zo een beeld van het onderzochte lichaamsdeel. Omdat bijvoorbeeld bot de stralen meer absorbeert dan lucht, zijn de ribben goed zichtbaar op een röntgenfoto van de longen.

Vroegtijdig letsels of breuken opsporen

Dankzij een röntgenonderzoek kan de radioloog achterhalen of in het lichaam goed- of kwaadaardige letsels aanwezig zijn. De radiologische technieken laten toe om vroegtijdig ernstige ziektes of breuken op te sporen.

Zo laag mogelijke stralingsdosis

Röntgenstraling hebben soms ook een nadelig effect op het lichaam. Enkel bij hoge dosissen en herhaalde blootstelling kunnen röntgenstralen ongewenste biologische schade veroorzaken. Daarom monitoren we de toediening heel nauwkeurig.

Elke dosis is ingesteld volgens het ALARA-principe: as low as reasonably achievable, of een zo laag mogelijke dosis voor een goede diagnose.

We werken met de meest recente apparatuur voor röntgenfoto’s en CT-beelden. Dat stelt ons in staat om hoogkwalitatieve beelden te maken met een lage stralingsdosis. Enkel gespecialiseerde medewerkers mogen met straling werken en de apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd door de overheid.

Bovendien hebben we als radiologen de plicht om af te wegen of een röntgenonderzoek wel nodig is. We stellen ons telkens de vraag of er een alternatief is, zoals echografie (geluidsgolven) of MRI (magnetische velden) - zeker bij kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen.

Zwanger of borstvoeding

We nemen extra maatregelen als u zwanger bent. Een ongeboren baby is immers gevoeliger aan röntgenstraling. Informeer dus zeker altijd de verpleegkundige vooraf als u (mogelijks) zwanger bent. Röntgenstralen hebben geen negatieve invloed op de borstvoeding.

Meer info over straling vindt u op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-2-2019 16:00.