​Info voor verwijzers

Het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor een radiologisch onderzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. U leest er meer over op de website van het RIZIV

Voor elke klinische vraagstelling is een afzonderlijk aanvraagformulier nodig.

Gelieve uw patiënt eraan te herinneren het aanvraagformulier mee te brengen naar het onderzoek.

Medische checklist

Vooraleer we een MRI- of CT-onderzoek kunnen uitvoeren, hebben we een aantal (medische) gegevens nodig van de patiënt. Daarvoor vult de patiënt vooraf een vragenlijst in. De patiënt kan deze ingevulde lijst meebrengen naar het onderzoek.

Medische beelden opvragen

Als behandelende arts kunt u de resultaten van de gevraagde beeldvorming voor uw patiënt opvragen via PACS on WEB of via COZO.

Richtlijnen voor het voorschrijven van radiologische onderzoeken

Tegenindicaties

  • (Mogelijke) zwangerschap
  • Tegenindicaties voor intraveneus contrast (indien nodig voor het onderzoek) zijn:
    • nierproblemen
    • schilklierproblemen
    • contrastovergevoeligheid
  • Specifieke tegenindicaties voor een MRI. Raadpleeg ook www.mrisafety.com.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.