Een patiënt verwijzen naar Radiologie

Het aanvraagformulier

Een correct ingevulde aanvraag is een wettelijke verplichting om een radiologisch onderzoek uit te voeren. 

 • Voor verwijzingen vanuit het UZ Gent: een elektronisch order via het EPD is verplicht
 • Voor externe verwijzers: gebruik het standaard aanvraagformulier
We kunnen geen afspraak vastleggen zonder correct ingevuld aanvraagfomulier of EPD-order. 

Belangrijk om te weten

 • Het aanvraagformulier voor een radiologisch onderzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. U leest er meer over op de website van het RIZIV
 • Voor elke klinische vraagstelling is een afzonderlijk aanvraagformulier nodig.
 • Vraag uw patiënt om het aanvraagformulier mee te brengen naar het onderzoek.

Medische checklist

Vooraleer we een MRI- of CT-onderzoek kunnen uitvoeren, hebben we een aantal (medische) gegevens nodig van de patiënt. Daarvoor vult de patiënt vooraf een vragenlijst in.  Die sturen we de patiënt per mail, samen met de afspraakbevestiging. De patiënt moet de ingevulde vragenlijsten meebrengen naar het onderzoek. 

U vindt de vragenlijsten ook hieronder: 

Tegenindicaties

 • (Mogelijke) zwangerschap
 • Tegenindicaties voor intraveneus contrast (indien nodig voor het onderzoek) zijn:
  • nierproblemen
  • schilklierproblemen
  • contrastovergevoeligheid
 • Specifieke tegenindicaties voor een MRI

Medische beelden opvragen

Als behandelende arts kunt u de resultaten van de gevraagde beeldvorming voor uw patiënt opvragen via PACS on WEB of via COZO.

Let wel: de patiënt kan het verslag niet raadplegen. 


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-7-2020 10:20.