Psychiatrie

De dienst Psychiatrie behoort tot het Universitair Ziekenhuis Gent, één van de grootste gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen. De kernopdrachten van het UZ Gent en dus ook van de dienst Psychiatrie zijn patiëntenzorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

Patiëntenzorg

Dankzij de nauwe samenwerking met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent bieden we niet alleen een uitgebreid pakket aan basiszorg, maar ook hooggespecialiseerde zorg. De dienst Psychiatrie focust in zijn kernopdrachten op negen centrale probleemdomeinen:

 • Dringende psychiatrische hulpverlening
 • Neuromodulatie
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Consultatieve en Liaisonpsychiatrie
 • Eetstoornissen
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Relaties en gezinnen
 • Perinatale mentale gezondheid
 • Obsessieve-compulsieve stoornissen

De verschillende centra stellen zich tot doel op een wetenschappelijke, hedendaagse en patiëntvriendelijke manier te zorgen voor de geestelijke gezondheid van de bevolking. De details over de organisatie van de zorgverlening vindt u links terug per centrum. Elk centrum profileert zich als een gespecialiseerd centrum binnen een netwerk van hulpverlening. Dat netwerk bestaat uit andere psychiatrische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg. Centraal staat daarbij de samenwerking met de huisarts. De huisarts wordt op regelmatige basis geïnformeerd over het behandelplan en de evolutie van zijn patiënt. Partner en familie kunnen betrokken worden bij de behandeling via informatieavonden die regelmatig door de centra worden georganiseerd

Nieuwe patiënten kunnen worden verwezen, op eigen initiatief contact opnemen met de gecentraliseerde polikliniek of zich aanmelden op de vrije consultatie-uren. In samenspraak met de patiënt zal dan contact worden opgenomen met de huisarts.

Bij specifieke klachten moet een afspraak worden gemaakt via de centrale receptie. Ook een afspraak annuleren gebeurt via de receptie.

De hulpverlening verloopt volgens een zorgcontinuüm. Het omvat:

 • crisisinterventies;
 • eenmalige tot meerdere consultatie(s) in het kader van diagnostiek;
 • kort of langer behandeltraject, poliklinisch of met verblijf in het centrum, afhankelijk van vereiste intensiteit en/of veiligheid.

Onderwijs

De stafleden van de dienst Psychiatrie doceren in de psychiatrie en de medische psychologie aan de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Dat doen ze ook aan de Hogeschool Gent en in het kader van de interuniversitaire opleiding voor artsen-specialisten in opleiding Psychiatrie en Urgentiegeneeskunde. Er zijn permanent 14 psychiaters in opleiding onder supervisie van de stafleden. De stafleden zijn ook betrokken bij de permanente vorming Partnerrelatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie en Forensische Gedragswetenschappen.  

Met betrekking tot het onderwijs in specialistische psychiatrische hulpverlening kunnen student-psychologen, -seksuologen, -verpleegkundigen en -artsen stage lopen in de dienst Psychiatrie. Proefschriften om de graad van bachelor, master- en of doctor te behalen, worden begeleid door de medewerkers van het universitaire kader.

Dienstverlening

De dienst Psychiatrie stelt haar expertise ter beschikking van de gemeenschap.

Dat omvat een waaier aan activiteiten zoals:

 • Informatie verstrekken over geestelijke gezondheid aan patiëntengroepen, bijvoorbeeld met betrekking tot eetstoornissen, depressie of verslaving.
 • Instellingen (scholen, woon-zorgcentra, ...) en de overheid adviseren (bv. ondersteuning bij preventiecampagnes rond suïcide).
 • Participeren in overlegorganen en verenigingen.
 • Voordrachten verzorgen voor het algemene publiek, huisartsen en specialisten.
 • Bijdragen tot informatieverstrekking via de media.

Onderzoek

Centrale onderzoekslijnen voor de dienst zijn:

 • Het zelfmoordonderzoek waarbij de relatie tussen psychologische en biologische oorzaken van suïcidaal gedrag wordt onderzocht
 • Functioneel beeldvormend onderzoek en neuropsychologisch onderzoek bij patiënten met neuropsychiatrische ziektebeelden
 • De rol van persoonlijkheidsfactoren en psychobiologische factoren in het verloop van eetstoornissen
 • De rol van biologische en cognitief psychologische factoren bij angst- en stemmingsstoornissen
 • Interventioneel onderzoek bij angst- en stemmingsstoornissen
 • Psychiatrische comorbiditeit bij somatische aandoeningen
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-4-2021 10:47.