​​​​​Relatie- en gezinstherapie

Het Centrum voor Relatie- en gezinstherapie is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van:

 • Problemen in de ouder-kindrelatie, de broer-zusrelatie, de partnerrelatie en de gezinsrelaties
 • Problemen in relaties en gezinnen veroorzaakt door een medische aandoening (diabetes, ziekte van Parkinson,…) of een psychiatrische stoornis (depressie, bipolaire stoornis,…)
 • Problemen van levensfasen en gezinsfasen binnen relaties en gezinnen
 • Problemen i.v.m. een buitenechtelijke relatie, echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen,…

De naam "Centrum voor Relatie- en gezinstherapie" verwijst naar een veelheid aan mogelijke relatievormen waarbinnen er moeilijkheden aanwezig zijn. In onze aanpak wordt er vanuit gegaan dat klachten of problemen nooit op zichzelf staan. Ze beïnvloeden de gezinsheden die op hun beurt de klachten kunnen verbeteren of verslechteren. Binnen een relatie en en gezin beïnvloeden mensen elkaar. Relatie- en gezinstherapie maakt gebruik van dit inzicht. Bij relatie- of gezinstherapie is niet louter het individu de eenheid van behandeling, maar eerder het (echt)paar of het ganse gezin of delen ervan.

Doel

 • Relatie- en/of gezinstaxatie door middel van (multidisciplinair) interview en vragenlijsten
 • Psychotherapeutische behandeling van relatie- en gezinsproblemen

Voor wie

 • Personen, koppels en gezinnen met problemen in hun relatie(s)

Hoe

Relatie- en gezinstherapeuten van het centrum begeleiden mensen met problemen in hun relaties via ambulante relatie- en gezinstherapie op afspraak. De therapeut zal samen met de betrokkenen (partner, ouders, broers, zussen, grootouders, familieleden, …) praten over de moeilijkheden en de zorgen die er zijn en samen zoeken naar de krachten en de (nieuwe) mogelijkheden bij de betrokkenen zelf en in hun context.

Het centrum organiseert ook gezinsraadplegingen met een multidisciplinair team (o.a. kinder- en volwassenpsychiater, kinder- en volwassenpsycholoog, ASO psychiatrie, partnerrelatie- en gezinstherapeuten, …) voor de taxatie (op niveau van het individu, de onderlinge relaties en het gezin) en formulering van een behandelplan.

Team

Psychiaters

 • Prof. dr. Gilbert Lemmens
 • Prof. dr. Gunter Heylens
 • Dr. Ine Jespers
 • Dr. Nele Van de Velde

Psychologen

 • Dr. Kim De Corte
 • Dr. Hanna Van Parys

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-11-2019 11:04.