​Centrum voor perinatale mentale gezondheid

Eén op vijf vrouwen ondervindt mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap en het eerste jaar na de geboorte, evenals één op de tien partners. Een baby krijgen is een bijzondere, opwindende gebeurtenis. Het brengt meestal blijdschap en dankbaarheid met zich mee, maar soms ook twijfel, onzekerheid, angst, nervositeit en prikkelbaarheid. Dat is absoluut normaal, maar toch is het belangrijk om eventuele stemmingsveranderingen in de gaten te houden.  Wie zich gedurende twee weken of langer overwegend verdrietig, somber, overmatig bezorgd of angstig voelt, zoekt best hulp. 

Zorgpad perinatale mentale gezondheid

Het Centrum voor perinatale mentale gezondheid heeft in nauwe samenwerking met de Vrouwenkliniek en de dienst Neonatale intensieve zorg een zorgpad ontwikkeld.

De vroedvrouw peilt op vaste tijdstippen  - op 16 en 20 weken in de zwangerschap en 6 weken na de bevalling - naar uw emotioneel welbevinden en mogelijke risicofactoren. Indien nodig wordt dan de juiste hulp ingeschakeld. Zo kunnen de dienst Patiëntenbegeleiding en de huisarts nauwer betrokken worden bij uw opvolging, of de vroedvrouw kan verwijzen naar een psychiater of psycholoog voor verder onderzoek en behandeling. U wordt dan op de Vrouwenkliniek uitgenodigd voor een gesprek bij de psychiater of psycholoog. 

Spreek gerust ook zelf de vroedvrouw of uw gynaecoloog aan. De Vrouwenkliniek besteedt veel aandacht aan mentale gezondheid, want emotioneel welbevinden heeft een grote impact, ook op het kind en de partner. Wie goed in zijn vel zit kan beter omgaan met stress en slaagt er vaak ook beter in om over emoties te praten, een goed contact met anderen te hebben en te genieten van de zwangerschap of baby(s). 

Waar kan u terecht? 

Tijdens de zwangerschap en tot één jaar na de bevalling kan u voor mentale ondersteuning terecht in de Vrouwenkliniek van het UZ Gent. Het zorgtraject omvat:

 • een gesprek met een psycholoog of psychiater, al dan niet samen met uw partner. Na de diagnose werkt de zorgverlener met u een behandelingsvoorstel uit.
 • advies over medicatiegebruik voor mentale gezondheid (psychofarmaca) bij een zwangerschapswens.
 • een behandeling op basis van psychofarmaca en/of gesprekstherapie
 • eventuele begeleiding aan huis. Die kan indien nodig na de bevalling opgestart worden, in samenwerking met het Centrum Moeder en Baby (Karus) of met het Mobiel crisis team (MCT), met aandacht voor u, uw partner en de baby.
De Vrouwenkliniek voorziet ook in raadplegingen aan bed voor patiënten opgenomen op de afdeling Verloskunde van het UZ Gent. 

Team

Psychiater

 • Prof. dr. Gilbert Lemmens
 • ASO psychiatrie

Psycholoog

 • Rita Van Damme

Andere medewerkers

 • dr. An-Sofie Van Parys, vroedvrouw
 • gynaecologen van de Vrouwenkliniek. Contactpersoon: prof. dr. Kristien Roelens.
 • vroedvrouwen, onder leiding van Magaly Buyle

Contact

 • Poli Psychiatrie: tel. 09 332 43 94
 • Poli Verloskunde: tel. 09 332 59 56

Meer info

Raadpleeg voor meer informatie over perinatale gezondheidsproblemen de website Wolk in mijn hoofd


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-4-2021 14:28.