​​​​​Onderzoek - vragenlijsten

Spoedpsychiatrie

 • Het zelfmoordonderzoek (eenheid voor zelfmoordonderzoek) waarbij de relatie wordt onderzocht tussen de psychologische en biologische oorzaken van suïcidaal gedrag (prof. dr. C. van Heeringen).
 • Epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen van suïcide en suïcidaal gedrag (Vlaams en Europees niveau) (prof. dr. C. van Heeringen, prof. dr. G. Portzky).
 • Ontwikkeling en onderzoek naar preventieprogramma's voor suïcidaal gedrag (prof. dr. C. van Heeringen, prof. dr. G. Portzky). 

 Consultatieve en liaisonpsychiatrie

 • Depressie na radiotherapie bij prostaatCA (prof. dr. G. De Meerleer, prof. dr. G. Lemmens)
 • De rol van depressieve symptomen en persoonlijkheidskenmerken op quality of life bij patiënten met para- of tetraplegie (dr. A. Viane, prof. dr. G. Lemmens).
 • Psychiatrische co-morbiditeit bij de ziekte van Parkinson (dr. I. Claeys, prof. dr. P. Santens, dr. D. Van den Abbeele, prof. dr. G. Lemmens)
 • Psychosociale aspecten bij aangezichtstransplantatie (H. Hendrickx, C. Poppe, dr. P. Peeters, dr. N. Roche, prof. dr. H. Vermeersch, prof. dr. X. Rogiers, prof. dr. P. Blondeel, prof. dr. G. Lemmens)
 • De effecten van getrapt screeningsonderzoek ter detectie van psychiatrische co-morbiditeit bij neurologische patiënten (R. Van Damme, prof. dr. P. Boon, prof. dr. G. Lemmens)

Angst- en stemmingsstoornissen

 • De rol van beschermende en risicofactoren in herstel en terugval bij unipolaire en bipolaire stoornissen (dr. D. Van den Abbeele, dr. H. Tandt, prof. dr. G. Lemmens, prof. dr. K. Audenaert).
 • Functionele beeldvorming bij depressie: een longitudinale studie van PET-metabolisme in correlatie met veranderingen in aandacht, autobiografisch geheugen, denken over de toekomst en aangezichtsherkenning bij depressieve patiënten behandeld met escitalopram (dr. D. Van den Abbeele, prof. dr. K. Audenaert).
 • Evaluatie van de cognitieve bijwerkingen van electroconvulsietherapie (S. Vandebuerie, dr. D. Van den Abbeele, prof. dr. G. Lemmens)
 • Onderzoek naar de effectiviteit van protocolaire groepscursus van piekeren (R. Rogiers)

Eetstoornissen

 • De rol van 'reward' in het ontstaan en het verloop van anorexia nervosa en bulimia nervosa (Annelies Matton, prof. dr. M. Vervaet)
 • Suïcidaal gedrag en eetstoornissen (prof. dr. G. Portzky, prof. dr. M. Vervaet)
 • De rol van het persoonlijkheidskenmerk perfectionisme in het ontstaan en het onderhouden van een eetstoornis (prof. dr. M. Vervaet).
 • De rol van informatieverwerking in het ontstaan en het onderhouden van een eetstoornis (Sara Van Autreve, prof. dr. M. Vervaet).

Relaties en gezinnen

 • Individuele en partnereffecten bij depressie (dr. H. Tandt, dr. D. Van den Abbeele, prof. dr. K. Audenaert, prof. dr. G. Lemmens)
 • Hechtingsprocessen in gezinnen met ADHD en depressie (dr. J. De Meulenaere, prof. dr. I. Antrop, prof. dr. A. Buysse, prof. dr. G. Lemmens)
 • Hechtingsprocessen in gezinnen met eetstoornissen (prof. dr. M. Vervaet, prof. dr. A. Buysse, prof. dr. J. De Mol, prof. dr. G. Lemmens)
 • Validatie van de gezinsvragenlijst SCORE (dr. K. De Corte, prof. dr. L. Verhofstadt, prof. dr. G. Lemmens)
 • Onderzoek naar steun binnen broer-zus relaties in reguliere en nieuwsamengestelde gezinnen (dr. K. De Corte, prof. dr. A. Buysse, prof. dr. G. Lemmens)

Kinder- en jeugdpsychiatrie

 • Onderzoek naar beïnvloedingsprocessen in gezinnen met een kind met ADHD (dr. Jan De Meulenaere, prof. dr. Inge Antrop, prof. dr. A. Buysse, prof. dr. G. Lemmens)
 • Besluitvormingsprocessen als neuropsychologische correlaten van suïcidepogingen bij adolescenten (G. Mommerency, prof. dr. K. Audenaert, prof. dr. C. van Heeringen)
 • Normering van een neuropsychologische testbatterij: Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) (dr. E. Schoentjes, prof. dr. I. Antrop, G. Mommerency)

​Neuromodulatie en emotieregulatie

 • rTMS bij therapieresistente majeure depressie. Recruteren van patiënten zowel als gezonde controles (Prof. dr. C. Baeken, Prof. dr. C. van Heeringen, Prof. dr. G. Lemmens, dr. H. Tandt) - zie ook           STEPPED CARE iTBS 2 depressie studie GHEP (Ghent Experimental Psychiatry Lab) onder 'Oproep onderzoek'
 • Emotieregulatieprocessen bij gezonde controles met transcranieel directe hersenstimulatie (Prof. dr. C. Baeken, Prof. dr. M. Vanderhasselt)
 • Hersenbeeldvormingsonderzoek bij emotieregulatieprocessen (Prof. dr. C. Baeken)
 • Tweelingonderzoek (18-35 jaar) naar de ontwikkeling van emoties bij tweelingen (Prof. dr. C. Baeken, dr.  J. Remue)
 • Invloed van neuromodulatie op aandacht gemeten met oogbewegingen (Prof. dr. C. Baeken, Prof. dr. M. Vanderhasselt, A. Sanchez)

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.