Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​​​​​​​​Consultatieve en Liaisonpsychiatrie​
De dienst Consultatieve en Liaisonpsychiatrie (CL-psychiatrie) is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van:

 • psychologische en psychiatrische problemen of stoornissen ten gevolge van lichamelijke aandoeningen (zoals diabetes, kanker, ...).

 • stoornissen waarbij lichamelijke klachten centraal staan zoals de lichamelijkeklachtenstoornis, conversie, nagebootste stoornissen of de ziekte-angststoornis (de vroegere 'somatoforme stoornissen').

Doel

 • Diagnostiek door middel van een psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek, heteroanamnese, (neuro)psychologische evaluatie en, indien nodig, beeldvormend en neurofysiologisch onderzoek (CT, MRI, SPECT, PET, EEG)

 • Behandeling door middel van psychofarmaca en/of psychotherapie (cognitief-gedragsmatige, EMDR of systemische psychotherapie)

 • Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van psychologische en psychiatrische stoornissen bij opgenomen patiënten op een somatische afdeling van het UZ Gent

 • Specialistisch neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek

 • Psychiatrische en psychologische evaluatie en advies bij specifieke medische behandelingen (bv. potentiële donoren, OI-prothese bij amputatiepatiënten, …)

Voor wie

 • Patiënten met psychologische of psychiatrische stoornissen ten gevolge van lichamelijke ziekten

 • Patiënten met lichamelijkeklachtenstoornis, ziekte-angststoornis, conversiestoornissen of nagebootste stoornissen

Hoe

 • Ambulante eenheid voor poliklinische diagnostiek en behandeling (zie raadpleging)

 • Multidisciplinair liaison psychiatrisch team (MLPT) voor diagnostiek en behandeling van opgenomen patiënten op een somatische afdeling van het UZ Gent

Team

Psychiater

 • Prof. dr. Gilbert Lemmens
 • Dr. Sarah Herremans

Psychologen

 • Rita Van Damme
 • Hannelore Hendrickx

Andere

 • Dina Van Driessche - adjunct hoofdverpleegkundige
 • Karoline Gesquiere - sociaal verpleegkundige

​​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 4-10-2017 13:45.