​Plastische heelkunde

De kliniek voor Plastische heelkunde van het UZ Gent verstrekt de meest hoogstaande klinische zorg en verspreidt daarnaast hoogwaardige kennis via wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De klinische activiteiten bestaan voornamelijk uit:

  • Brandwondenzorg: we beschikken over één van de meest moderne Brandwondencentra van Europa.
  • Transgenderchirurgie: de Kliniek voor Plastische Heelkunde is een wereldcentrum voor transgenderchirurgie.
  • Esthetische borstchirurgie en -reconstructies: de Kliniek voor Plastische Heelkunde is wereldwijd toonaangevend op het gebied van borstchirurgie- en -reconstructietechnieken.
  • Reconstructies van extremiteitenletsels: in samenwerking met de zusterdisciplines zoals dermatologie, traumatologie, enzovoort.
  • Oncologische chirurgie: huidtumoren, tumoren in het hoofd- en halsgebied, wekedelentumoren, enzovoort.
  • Congenitale chirurgie: schisisteam, craniofaciale afwijkingen, aangeboren wekedelencorrecties, enzovoort.

Wat wetenschappelijk onderzoek betreft werken onze artsen actief mee aan diverse nationale projecten. Onze kliniek geniet een uitstekende internationale reputatie op het gebied van wekeweefseltransplantatietechnieken, en dat maakt ons centrum tot één van de meest gekende wereldwijd. Klinische fellows van over de ganse wereld komen in de kliniek voor Plastische heelkunde van het UZ Gent hun kennis over de meest geavanceerde reconstructietechnieken verder uitbreiden.

De poliklinische consultaties van de dienst Plastische heelkunde vinden plaats op het gelijkvloers van ingang 12 (K12). Je kunt er dagelijks bij diverse artsen terecht op afspraak via tel. 09 332 32 78. Elk staflid houdt ook geprivatiseerde consultaties binnen het UZ Gent, naast multidisciplinaire raadplegingen zoals bv. in het senologisch kader, transgender zorg, schisisteam, enzovoort. Daarnaast houdt de kliniek hooggespecialiseerde raadplegingen voor brandwondenpatiënten.

Het team van de dienst Plastische heelkunde bestaat uit 6 stafleden en 6 geneesheren in opleiding, geassisteerd door een zorgcoördinator. Zij worden bijgestaan door 5 verpleegkundigen en 8 administratieve krachten.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Plastische heelkunde.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-12-2018 15:59.

Dienst contacteren

09 332 32 78

Afspraak maken

09 332 32 78

Locatie

Ingang 12 (gebouw K12C)

Route 1205