​​​​​​​Pijnkliniek

Komt u op raadpleging, gelieve u dan een halfuur vooraf in te schrijven aan de aanmeldzuilen bij ingang 50. Vervolgens gaat u binnendoor naar de onthaalbalie van het atrium via routenummer 740.


De Pijnkliniek UZ Gent is een hooggespecialiseerd multidisciplinair pijncentrum (derdelijnscentrum). Het is ook het enige derdelijnscentrum in de provincie Oost-Vlaanderen dat aldus erkend is door het Riziv.

Om de patiënten een optimale zorg te kunnen bieden bestaat de Pijnkliniek uit een team van zorgverstrekkers waaronder pijnartsen, psychologen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers. Dit team behandelt patiënten die niet door de eerstelijnszorg kunnen behandeld worden en bijgevolg worden doorverwezen naar dit centrum waar zowel acute en chronische pijn als kankerpijn worden behandeld.

De pijnaanpak is voor iedere patiënt verschillend en daarom is de pijnarts (anesthesioloog) het eerste aanspreekpunt van de patiënt. Diverse zorgverstrekkers (arts, psycholoog en kinesitherapeut) komen via het pijnverhaal van de patiënt en via onderzoeken tot een diagnose en een zorgplan. Soms kan de arts al met medicatie of minimaal invasieve behandeltechnieken de patiënt helpen. In andere gevallen zal men echter wel, in samenspraak met de patiënt, moeten overgaan tot een multidisciplinaire aanpak.

De Pijnkliniek maakt deel uit van de sector Hoofd, beweging en zintuigen. De samenwerking met de arsten fysicotherapie, orthopedie en reumatologie verloopt dan ook zeer vlot. Dit sluit echter de samenwerking met andere disciplines niet uit. Wij doen ons best om het probleem van de patiënt zo ruim mogelijk te ontleden en te behandelen. Deze multidisciplinaire aanpak leidt dan tot een gezamelijke bespreking met alle betrokken zorgverleners waaronder eventueel de huisarts.

De Pijnkliniek UZ Gent profileert zich dus via 2 speerpuntactiviteiten. Enerzijds is er de mogelijkheid tot een monodisciplinaire aanpak (via de pijnarts alleen), anderzijds tot interdisciplinaire of multidisciplinaire aanpak..

Een interventionele pijnbehandeling vergt bijna steeds een korte opname in het dagziekenhuis van de Pijnkliniek UZ Gent. Uitzonderlijk is een langere opname noodzakelijk wanneer bijvoorbeeld catheters of electrodes voor pompen en stimulatoren nodig zijn. Een multidisciplinaire aanpak geschiedt meestal ambulant via consultaties, educatiesessies, een groepsbehandeling of individuele behandeling met één of meerdere zorgverleners. Het is ook zeer belangrijk dat de verwijzende arts een goede samenwerking onderhoudt met de huisarts. Die is immers de aangewezen persoon om de patiënt thuis verder te begeleiden.

De Pijnkliniek UZ Gent staat deskundig hoog aangeschreven op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Bovendien geven zij ook voordrachten voor zorgverleners en patiënten, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.

Dienst contacteren

09 332 22 51

Afspraak maken

09 332 22 51

Locatie

Ingang 74

Route 740