Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor wie niet meer kan genezen. In het UZ Gent nemen de palliatieve eenheid en het palliatief support team deze zorg voor hun rekening. Doel van de palliatieve zorg is om patiënten, hun familie en naasten een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden bij het levenseinde.

​Aanvraag opname palliatieve eenheid

Download het aanvraagformulier voor opname op de palliatieve eenheid.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.