​Palliatieve eenheid

Ruimte palliatieve eenheidDe Palliatieve eenheid op het gelijkvloers van ingang 50 (gebouw K2) is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, die een beperkte levensverwachting hebben (ongeveer twee maanden) en die geen actieve behandeling krijgen (bv. chemotherapie, intraveneuze voeding, …).

Patiënten of familieleden kunnen zowel een tijdelijke als een definitieve opname op de Palliatieve eenheid aanvragen. Een tijdelijke opname kan als er specifieke problemen zijn (bv. pijn die ondanks de medicatie onvoldoende onder controle is) of om de familie voor een korte tijd te ontlasten.

Bij een definitieve opname evalueert het team van de Palliatieve eenheid de toestand van de patiënt na 1 en 2 maanden. Als de toestand stabiel of verbeterd is, zoekt het team in overleg met alle betrokkenen naar een nieuwe oplossing. Mits voldoende ondersteuning kan de patiënt terug naar huis of naar een andere thuisvervangende verblijfplaats.

Gang palliatieve eenheidOrganisatie van de palliatieve eenheid

Op de Palliatieve eenheid heerst een warme en huiselijke sfeer. De afdeling heeft zes eenpersoonskamers met een terras. De kamers zijn voorzien van alle comfort. In elke kamer staat ook een zetelbed zodat familieleden kunnen overnachten. Bezoek isdag en nacht welkom en ook huisdieren mogen op bezoek komen. De afdeling heeft een woonkamer, een keuken, een badkamer en een stille ruimte. Patiënten kunnen tijdens hun verblijf op de palliatieve eenheid een dag of een weekend naar huis gaan als ze dat wensen.

De dagindeling wordt steeds afgestemd op het ritme van de patiënt.

  

Kamer palliatieve eenheidWie kan een opname aanvragen?

Iedereen die persoonlijk bij de patiënt betrokken is, kan een opname aanvragen: de patiënt zelf, de familie, de arts, de verpleegkundige.

Hoe kan je een opname aanvragen?

De behandelende (huis)arts vult een aanvraagformulier in of vraagt een opname aan via e-mail pal01.palliatievezorg@uzgent.be, tel. 09 332 28 78 of fax 09 332 28 77). Het formulier mag naar de Palliatieve eenheid opgestuurd of gefaxt worden. Gelieve het formulier volledig in te vullen.

Op basis van deze gegevens beslissen de artsen van de Palliatieve eenheid of de patiënt in aanmerking komt voor opname en schatten ze de precieze zorgnood in. Die zorgnood is bepalend voor de volgorde waarin patiënten worden opgenomen. Zodra er een plaats vrijkomt, verwittigen we de patiënt en de behandelende arts.

Kamer en bed palliatieve eenheid

Team

Het team van de palliatieve eenheid is samengesteld uit hulpverleners die vanuit verschillende vakgebieden hun eigen deskundigheid inbrengen. Dit biedt de garantie dat alle aspecten van de palliatieve zorg aan bod komen.

Wie reeds psychologische ondersteuning kreeg op een andere afdeling van het UZ Gent, wordt door de vertrouwde psycholoog verder begeleid op de Palliatieve eenheid.

Verder is er ondersteuning van kinesisten, diëtisten, vrijwilligers, pastoraal medewerkers, morele lekenconsulenten en studenten.

Kosten

Wie vragen heeft over het financiële aspect van een opname op de Palliatieve eenheid van het UZ Gent kan contact opnemen met Tine Schaerlaeken van de dienst Patiëntenbegeleiding op tel. 09 332 43 48 of met het ziekenfonds.

Inlichtingen en contact

Wie vragen heeft of vrijblijvend een bezoek wil brengen kan de Palliatieve eenheid bereiken op tel. 09 332 28 78.

Wie in het UZ Gent opgenomen is, kan meer informatie krijgen via het Palliatief support team (tel. 09 332 54 84). Zij komen dan langs op de afdeling waar de patiënt opgenomen is. Wie thuis verblijft, kan steeds advies vragen aan de palliatieve thuiszorg van de regio.

Brochures

Steun aan de palliatieve eenheid

Steun aan de Palliatieve eenheid kan via het rekeningnummer BE42 001 64 48 24 754 met duidelijke vermelding WR/PAL/090.

Vanaf 40 euro kan een fiscaal attest aangevraagd worden via de financiële dienst op tel. 09 332 45 60.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-7-2020 14:47.