​Hoe werkt het Palliatief support team?

Patiënten voor wie een genezende behandeling niet meer mogelijk is, staan voor moeilijke dagen. In het UZ Gent kunnen zij en hun naasten kosteloos aankloppen bij het Palliatief support team (PST), dat hen helpt zoeken naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit op ieder moment van hun ziekte. Het PST neemt de zorg niet over maar adviseert de behandelende artsen en het verpleegkundig team over pijn- en symptoomcontrole, vocht en voeding, psychosociale en spirituele zorg.

Het team werkt binnen het ziekenhuis nauw samen met alle betrokken afdelingen en het zorgt ervoor dat de zorg ook bij ontslag uit het ziekenhuis wordt voortgezet. Het PST neemt in overleg met de patiënt en de sociale dienst ook contact op met de huisarts, de palliatieve thuiszorg en met alle andere betrokkenen.

Palliatieve zorg beperkt zich niet tot de laatste levensfase: het team staat op elk moment van de ziekte paraat. Bij vragen over het levenseinde informeren en begeleiden we. Daarnaast creëren we omstandigheden om een waardig afscheid mogelijk te maken, met respect voor filosofische overtuiging en zingeving.

Team

Het PST bestaat uit verpleegkundigen, een klinisch psycholoog, een sociaal verpleegkundige, hoofdverpleegkundig coördinator en een arts-anesthesist.
Het PST werkt nauw samen met het team van uw afdeling, de pastorale of morele dienst, uw huisarts en thuiszorgteam.

Wie kan op ons een beroep doen?

U, uw naasten en professionele hulpverleners kunnen ons contacteren. Bij opvolging wordt de behandelende arts steeds op de hoogte gebracht van ons bezoek.

Kosten

De dienstverlening van het Palliatief support team is gratis.

Contact

Wij zijn te bereiken van 8.30 tot 16 uur.

Medisch verantwoordelijke/coördinator

Dr. Martine De Laat , tel. 09 332 46 48

Verpleegkundigen

Christine De Coninck, tel. 09 332 54 84
Ida Van Wijnsberghe, tel. 09 332 54 85
Marianne Martens, tel. 09 332 19 37
Reinhilde Goorts, tel. 09 332 19 37

Klinisch psychologe

Let Dillen, tel. 09 332 03 98

U kan ons ook altijd contacteren via uw verpleegkundige of arts. We komen dan zo snel mogelijk bij u langs.

Ons bureau vindt u op de palliatieve eenheid, route 526, ingang 50 of ingang 49.

Brochures

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-12-2019 11:08.