Over de dienst

De dienst Oogheelkunde van het UZ Gent biedt het volledige spectrum van de oogheelkundige zorg aan, maar profileert zich voornamelijk als een derdelijnscentrum. Dat weerspiegelt zich in de organisatie van de spreekuren, waarin algemene raadplegingen hebben plaatsgemaakt voor gespecialiseerde spreekuren per subdiscipline: cataractglaucoom, medische retina en chirurgische retina, uveitis, oculoplastische raadpleging, raadpleging kinderoogheelkunde, oftalmogenetica en visuele revalidatie.

Opleidingscentrum

Als universitair centrum heeft de dienst bovendien de belangrijke taak om artsen op te leiden tot oogartsen. Gedurende vier jaar doorlopen de oogartsen de verschillende subdisciplines en leren ze het vak door actief te participeren in patiëntenzorg, onder supervisie van een gespecialiseerde oogarts. 

Wetenschappelijk onderzoek

De dienst Oogheelkunde voert als universitair centrum ook klinisch-wetenschappelijk onderzoek uit, zowel autonoom als in samenwerking met andere centra en de farmaceutische industrie. Aan patiënten wordt bijgevolg soms gevraagd om deel te nemen aan klinische studies, uiteraard steeds vrijblijvend. Wetenschappelijk onderzoek draagt direct of indirect bij tot het verbeteren van de patiëntenzorg.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.

Dienst contacteren

09 332 23 06

Afspraak maken

09 332 23 06

Locatie

Ingang 69 (gebouw P2)

Route 690