Uveïtis

Wat is uveïtis?

Uveïtis is de gangbare benaming voor een ontsteking van de uvea. De uvea is een structuur van het oog die uit twee delen bestaat: de voorste uvea of het regenboogvlies is het gekleurde deel van het oog (de iris); de achterste uvea of vaatvlies is een structuur die in verbinding staat met het regenboogvlies, maar zich uitstrekt naar de achterpool van het oog, tussen het netvlies (de retina) aan de binnenzijde en de harde oogrok (de sclera) aan de buitenzijde. De uvea bestaat voornamelijk uit bloedvaten, vandaar de Nederlandse naam vaatvlies.

Een ontsteking van de voorste uvea is een iritis of regenboogvliesontsteking. Die uit zich als een rood, pijnlijk lichtgevoelig oog dat vaak minder goed ziet. Een ontsteking van het vaatvlies of een achterste uveïtis is meestal uitwendig niet te zien, maar leidt dikwijls tot een wazig zicht door zwelling van het netvlies, door vertroebeling van het glasvocht, of door ontstekingshaarden die ook het netvlies aantasten. Soms is de ontsteking gelokaliseerd op de overgang tussen het regenboogvlies en het vaatvlies: dan spreekt men over een intermediaire uveïtis. In zeldzame gevallen is zowel de voorste als de achterste uvea betrokken bij het ontstekingsproces: dat noemen we panuveïtis.

Behandeling

De oorzaak van uveïtis is meestal een overdreven reactie van het eigen afweersysteem (een auto-immuunproces). In een minderheid van de gevallen gaat het om een infectieus proces. Bij ongeveer 30 procent kan geen oorzaak worden gevonden.

Tijdens de uveïtisconsultatie zal de oogarts zo nauwgezet mogelijk het type uveïtis trachten te bepalen en een gepaste behandeling voorschrijven. Meestal bestaat die uit ontstekingsremmende middelen in de vorm van druppels, plaatselijke injecties of algemene medicatie. Zowel voor de diagnose als de therapie van uveïtis is samenwerking met andere artsen (huisarts, internist, reumatoloog, …) noodzakelijk.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-7-2020 10:54.

Dienst contacteren

09 332 23 06

Afspraak maken

09 332 23 06

Locatie

Ingang 69 (gebouw P2)

Route 690