Oftalmogenetica

De oftalmogenetica is het subspecialisme binnen de oogziekten dat zich bezighoudt met erfelijke oogziekten. Zo worden zowel erfelijke ziekten die zich beperken tot het oog als oogafwijkingen bij algemene erfelijke ziekten bestudeerd.

Heel vaak is voor een juiste diagnose een uitgebreid onderzoek noodzakelijk met onder andere functietesten (zie visuele elektrofysiologie).

Diagnosestelling

Nadat een juiste diagnose is gesteld, wordt vaak erfelijkheidsonderzoek gedaan om de diagnose al dan niet te bevestigen en/of om prenataal onderzoek te kunnen uitvoeren waar nodig. Dat erfelijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd op een bloedstaal die ter plaatse wordt afgenomen. Een gespecialiseerd laboratorium voor oftalmogenetica is in het UZ Gent voorhanden in het Centrum voor medische genetica.

Na de diagnose volgt een uitgebreid genetisch counselinggesprek door een oogarts met bijkomende opleiding in de medische genetica. Zo komen prognose van de ziekte en herhalingsrisico's voor eventuele kinderen aan bod in een gesprek met één arts. De uitbouw van de oftalmogenetica in het UZ Gent is uniek in België.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-7-2020 10:52.

Dienst contacteren

09 332 23 06

Afspraak maken

09 332 23 06

Locatie

Ingang 69 (gebouw P2)

Route 690