​Medische retina

Medische retina is de subspecialiteit die zich bezighoudt met de studie van netvliesziekten, zoals onder meer de diabetische retinopathie (netvliesaantasting door suikerziekte) en leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

Onderzoeken

Om deze aandoeningen te bestuderen wordt naast het onderzoek van het netvlies met behulp van lenzen, vaak gebruikgemaakt van speciale beeldvormingstechnieken, om de structuur van het netvlies en zijn bloedvaten beter zichtbaar te maken. Daarbij worden foto's genomen, al dan niet na inspuiting van een contraststof (angiografie). De twee types die gebruikt worden zijn de fluoresceïne- en de indocyaninegroen-angiografie. Welke techniek wordt gehanteerd, hangt af van de aandoening.

Bijkomende informatie wordt verkregen door middel van de Oculaire Coherentie Tomografie (OCT). De OCT is een recent geïntroduceerde techniek die toelaat om het netvlies zeer gedetailleerd in beeld te brengen. In de dagelijkse praktijk is die techniek inmiddels zeer waardevol gebleken. Op grond van metingen met de OCT kunnen vaak belangrijke beslissingen genomen worden over de behandeling van patiënten met netvliesaandoeningen.

Behandeling

Bij die nietvliesziekten die een therapie vereisen, wordt gebruikgemaakt van een laserbehandeling of inspuitingen van medicijnen in het oog. Een laserbehandeling houdt in dat met intens licht van één bepaalde golflengte een welbepaald deel van het netvlies of van de bloedvaten erin wordt gewijzigd. De inspuitingen van een medicijn in het oog gaan een essentiële groeifactor voor de vorming van nieuwe bloedvaten afremmen. Zo zal de lekkage van vocht in en onder het netvlies verdwijnen en de normale structuur van het netvlies herstellen. Er zijn verschillende lasers en verschillende medicijnen voor inspuitingen voorhanden. Waarvoor wordt gekozen, hangt opnieuw af van het doel dat men wil bereiken.

Voor andere aandoeningen van het netvlies is chirurgie noodzakelijk.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-7-2020 10:50.

Dienst contacteren

09 332 23 06

Afspraak maken

09 332 23 06

Locatie

Ingang 69 (gebouw P2)

Route 690