Kinderoogziekten (pediatrische oftalmologie)

De pediatrische oftalmologie houdt zich bezig met de visuele ontwikkeling van het kind en de specifieke problemen die daarmee gepaard kunnen gaan. Gespecialiseerde testen kunnen reeds zeer vroeg een beeld geven van het zicht van een kind. Specifieke ziekten of zelfs de nood aan een bril kunnen bedreigend zijn voor de visuele ontwikkeling van een kind, waardoor vroegtijdige opsporing belangrijk is.

Oogartsen met een bijkomende opleiding in de kinderoogheelkunde onderzoeken kinderen tijdens daartoe ingerichte raadplegingen. Ze worden daarin ook bijgestaan door speciaal opgeleide medewerkers (orthoptisten).

De gespecialiseerde raadplegingen voor scheelzien (strabisme) leunen sterk aan bij de kinderoftalmologie. De artsen die deze raadplegingen doen, voeren zelf ook de eventuele chirurgische ingrepen uit om het scheelzien te verhelpen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-2-2017 10:11.