Glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een verzamelnaam voor een aantal oogaandoeningen die kunnen leiden tot blindheid door het afsterven van de oogzenuw. Meestal is dat afsterven het gevolg van een verhoogde oogdruk en dus zal de behandeling voornamelijk gericht zijn op het verlagen van de oogdruk.

In veel gevallen is glaucoom een ziekte op zich. Dan spreken we van primair glaucoom. Is een verhoogde oogdruk het gevolg van een andere oogziekte, dan spreken we van een secundair glaucoom. Ten slotte kunnen afwijkingen in de structuur van het oog bij de geboorte aanleiding geven tot een verhoogde oogdruk bij zuigelingen of jonge kinderen. We spreken dan van aangeboren glaucoom.

Op raadpleging

De bedoeling van de glaucoomconsultatie is:

  1. vast te stellen of de patiënt lijdt aan glaucoom, m.a.w. of er beschadiging is van de oogzenuw ten gevolge van glaucoom
  2. de juiste oorzaak van het glaucoom te achterhalen
  3. de gepaste behandeling in te stellen om verdere schade te voorkomen
  4. te controleren of de ingestelde behandeling succesvol is op lange termijn.

Behandeling 

De behandeling van glaucoom varieert naargelang het type en de ernst. Bij de meeste patiënten kan de druk geregeld worden met behulp van oogdrukverlagende druppels. In sommige gevallen kan een laserbehandeling aangewezen zijn. Als de patiënt de druppels niet verdraagt, de druk er onvoldoende door daalt, of wanneer de patiënt het niet zo nauw neemt met zijn behandeling, kan de oogarts een noodzakelijke chirurgische ingreep voorstellen om de evolutie van het glaucoom af te remmen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.

Dienst contacteren

09 332 23 06

Afspraak maken

09 332 23 06

Locatie

Ingang 69 (gebouw P2)

Route 690