Info voor zorgverleners

De kritische stappen in  het OPAT-programma van het UZ Gent werden samengevat in een flowchart met een checklist voor alle betrokken zorgverleners. Het doel van deze standaardisatie is de kwaliteit en veiligheid van de intraveneuze antimicrobiële behandeling thuis te verbeteren.

Criteria voor OPAT

 • Geen switch naar orale therapie mogelijk
 • Patiënt is klinisch stabiel
 • Geen geneesmiddelen-, alcohol- of drugsmisbruik
 • Patiënt heeft goede cognitieve functies
 • Patiënt heeft een stabiele mentale gezondheid
 • Goede ondersteuning van de patiënt buiten het ziekenhuis
 • Veilige thuissituatie
 • Snel transport naar het ziekenhuis is mogelijk bij noodgevallen
 • Financieel haalbaar voor de patiënt
 • Patiënt staat zelf open voor verdere ambulante behandeling
 • Haalbaarheid van de toediening van het antibioticum (vb. 1 keer per dag versus 6 keer per dag / bolus versus infuus / toedieningstijdstippen)
 • Risico van kruisbesmetting met multiresistente kiemen minimaliseren door thuisbehandeling
   

Organisatie van OPAT

Bij de opstart en organisatie van OPAT zijn een hele reeks zorgverleners betrokken: de behandelende arts, de ziekenhuisapotheek, de thuisapotheek, de thuisverpleegkundige, de sociaal werker, … Deze flowchart beschrijft alle kritische stappen in het OPAT-programma van het UZ Gent.

Keuze van de katheter

De keuze voor het soort katheter hangt af van een hele reeks criteria. Bekijk hier de flowchart voor de keuze van de juiste katheter.

Materiaal

Er werden standaardpakketten met medisch materiaal samengesteld. Per patiënt zijn er steeds twee verschillende kits nodig (1 type dagkit en 1 type weekkit):

 • Dagkit – infuus 1x/dag
  Dagkit – infuus 2x/dag
 • Dagkit – infuus 3x/dag
 • Dagkit – infuus 4x/dag
 • Dagkit – bolus
 • Dagkit – spuitpomp
 • Weekkit – PAC
 • Weekkit – PICC
 • Weekkit – centrale katheter

Documenten voor zorgverleners

Info over OPAT voor thuisverpleegkundigen
Info over OPAT voor apothekers
Info over OPAT voor huisartsen

Checklists

Het UZ Gent heeft een reeks checklists uitgewerkt voor artsen (bij opstart en verlenging van OPAT), apothekers en sociaal werkers. Interesse om die ook in uw eigen ziekenhuis te gebruiken? Mail ons via antibioticabeleidsgroep@uzgent.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.