​Info voor patiënten

Wat is OPAT?

Toediening van antimicrobiële therapie thuis noemen we OPAT, afkorting voor Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy of ambulante parenterale antimicrobiële therapie.

Ambulant: de behandeling vindt niet tijdens een opname plaats (geen overnachting in het ziekenhuis).
Parenteraal: de medicatie wordt intraveneus (ingespoten in het bloedvat) of intramusculair (ingespoten in de spieren) toegediend.
Antimicrobieel: geneesmiddelen die actief zijn tegen micro-organismen die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken.

Antibiotica

Afhankelijk van het soort antibioticum zijn de geneesmiddelen verkrijgbaar in de thuisapotheek of in de ziekenhuisapotheek. De dienst Patiëntenbegeleiding of de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent geven u meer informatie. Uw behandelende arts voorziet de nodige voorschriften en attesten.

Toedieningsmateriaal

Het UZ Gent laat het toedieningsmateriaal bij u thuis leveren door een externe firma. Bij de opstart van OPAT bezorgt de dienst Patiëntenbegeleiding de firma de nodige documenten. Als uw OPAT-behandeling verlengd wordt, moet u zelf contact opnemen met de externe firma om bij te bestellen.  U kunt er ook voor kiezen om de materialen zelf af te afhalen bij uw eigen apotheker.  

Toediening door thuisverpleegkundige

De geneesmiddelen worden toegediend door een thuisverpleegkundige die bij u thuis langskomt. De dienst Patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis maakt daarvoor de nodige afspraken. U krijgt een attest mee bij uw ontslag.

De medicatie wordt via een katheter toegediend in een bloedvat. Er zijn verschillende types katheters beschikbaar: onderhuids ingeplante poortkatheter, in een armader ingebrachte lange lijn of PICC, centrale katheter. De keuze hangt af van een aantal criteria zoals de kwaliteit van de aders en de verwachte duur van de antibioticabehandeling. 

Veiligheid

OPAT is een veilige manier om uw behandeling thuis verder te zetten. De eerste dosissen van uw behandeling worden toegediend in het ziekenhuis zodat we uw reactie op het geneesmiddel kunnen opvolgen. Elk geneesmiddel kan namelijk allergische reacties veroorzaken. Bij symptomen zoals huiduitslag, zwelling in het gezicht of moeilijkheden bij het ademen moet u onmiddellijk uw huisarts of uw thuisverpleegkundige verwittigen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie.

Lees meer in de infofolder over OPAT

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.