Slideshow: in de kijker


Beperking van straling

Voor uw onderzoek op de dienst Nucleaire geneeskunde kreeg u een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve stof ingespoten. Zolang deze stof in uw lichaam zit, zendt ze laag-energetische straling uit.

Duur van de straling

De duur van de straling is afhankelijk van het soort onderzoek dat u ondergaat:

Bij een PET/CT-onderzoek

Na twee uur is de hoeveelheid radioactiviteit al met meer dan de helft afgenomen. Na één dag is de activiteit gedaald tot ongeveer 1/20.000 van het oorspronkelijke niveau. Dat betekent dat na één dag zowat alle radioactiviteit verdwenen is.

Bij een nucleaire geneeskundig onderzoek

Na zes uur is de hoeveelheid radioactiviteit al met meer dan de helft afgenomen. Na één dag is de activiteit gedaald tot ongeveer 1/20 van het oorspronkelijke niveau. Dat betekent dat na twee dagen zowat alle radioactiviteit verdwenen is.

Bij een nucleaire geneeskundig onderzoek met I-123 tracer

Na dertien uur is de hoeveelheid radioactiviteit al met meer dan de helft afgenomen. Na twee dagen is de activiteit gedaald tot ongeveer een twintigste van het oorspronkelijke niveau. Na drie dagen is nagenoeg alle radioactiviteit verdwenen.

Voorzorgsmaatregelen

Aangezien u maar een heel kleine hoeveelheid radioactiviteit met laag-energetische straling ingespoten krijgt, moeten er volgens de Belgische wetgeving géén specifieke voorzorgsmaatregelen genomen worden om de mensen uit uw omgeving tegen deze straling te beschermen wanneer u onze dienst verlaat. De stralingsbelasting die de mensen in uw omgeving oplopen, is een verwaarloosbare fractie van de hoeveelheid natuurlijke achtergrondstraling (achtergrondstraling is de dosis ioniserende straling die u oploopt van natuurlijke bronnen die altijd in het leefmilieu aanwezig zijn).

Uiteraard kan u er zelf voor kiezen om enkele maatregelen te nemen die de stralingsbelasting voor de mensen uit uw omgeving tot het absolute minimum beperken.

Hier volgen enkele tips.

Afstand houden

De stralingsdosis die anderen oplopen neemt sterk af als u meer afstand houdt. Iemand die op twee meter van u staat, krijgt maar een vierde van de stralingsdosis die iemand krijgt die op 1 meter van u staat.

Tijdsduur van blootstelling beperken

Hoe langer u naast iemand staat, hoe groter de stralingsdosis. Als u een uur dicht bij iemand staat, krijgt die persoon twee maal meer dosis dan wanneer u een half uur blijft staan.

Nogmaals: deze maatregelen zijn strikt genomen niet nodig aangezien het risico op stralingsschade voor de mensen uit uw omgeving extreem klein is. Na één dag is de activiteit zo laag geworden dat speciale voorzorgen zinloos zijn.

Vragen over radioactieve straling?

Contacteer ons.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-2-2017 15:27.

Locatie

Ingang 20