Lopende studies​ op de dienst Nucleaire geneeskunde

[18F]PSMA-11 PET/CT voor prostaatkanker – fase 3 klinische studie

Beschrijving studie

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde van de dienst Medische beeldvorming loopt momenteel een fase 3 klinische studie waarin een nieuwe tracer of speurstof getest wordt om prostaatkanker en eventuele uitzaaiingen beter te kunnen opsporen.

In de studie vergelijken we een nieuwe tracer, [18F]PSMA-11, met de huidige, wereldwijd gebruikte tracer [68Ga]PSMA-11. We onderzoeken onder meer in welke mate de PET-scan van de nieuwe tracer en de tracer die momenteel wordt gebruikt overeenkomen.

Welke stappen doorloopt elke deelnemer?

  • We voeren 2 PET/CT-scans uit: 1x met de [68Ga]PSMA-11 tracer en 1x met de [18F]PSMA-11 tracer.
    Tussen de beide scans zit een periode van 4 dagen tot 3 weken. De volgorde van tracertoediening verschilt per patiënt.
  • We dienen plasmedicatie (furosemide) en vocht (via infuus) toe om uitscheiding van de tracer via de urine te bevorderen.
  • We verzamelen gegevens uit het medisch dossier van de patiënt (gedurende 180 dagen), over de eventuele ingestelde therapie of uitgevoerde procedures. Dat is nodig om een link te kunnen leggen tussen de bevindingen op de PSMA PET/CT-scans en die bij de therapie of procedure.

Wie kan deelnemen?

De studie wordt opengesteld voor 96 mannen die:

  • ouder zijn dan 18 jaar
  • de diagnose van prostaatkanker kregen (primaire diagnose en staging of biochemisch herval na voorafgaande behandeling)
  • fysiek en mentaal in staat zijn om de procedures te ondergaan
  • geen voorgeschiedenis hebben van anafylactische shock na toediening van CT-contrast en van wie de nierfunctie goed genoeg is.

Kosten en financiële compensatie

Dit onderzoek is kostenloos voor de deelnemers. Zij krijgen geen vergoeding voor deelname. 

Meer informatie?

Meer informatie kan u opvragen bij uw behandelende uroloog/radiotherapeut in het UZ Gent of bij het secretariaat van Nucleaire geneeskunde, tel. 09 332 30 28.

De hoofdonderzoeker van deze studie is prof. dr. Piet Ost.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-6-2020 12:05.