​​Neurologie

De dienst Neurologie van het Universitair Ziekenhuis Gent is een kennis- en zorgcentrum dat actief is in de tweede- en derdelijn ten behoeve van patiënten met neurologische aandoeningen.

De dienst is actief op drie, nauw verwante gebieden:

  1. dienstverlening aan patiënten en andere belanghebbenden
  2. onderzoek
  3. onderwijs

Op het gebied van de patiëntenzorg kunnen patiënten voor een eerste evaluatie van neurologische klachten terecht op de polikliniek (ingang 12, route 1525). De polikliniek is uitgerust met de meest moderne infrastructuur voor consultatie en onderzoek van hersenfuncties en het zenuwstelsel (EEG, EMG, EP, enz…).
Er zijn daarenboven gespecialiseerde consultaties voor patiënten met epilepsie, dementie, bewegingsstoornissen, neuromusculaire ziekten, hoofdpijn, multiple sclerose, aandoeningen van de evenwichts- en gezichtsbanen en de hoofdzenuwen, beroerte en slaapstoornissen.

Indien een opname nodig is, kan dit op de opnameafdelingen (ingang 12, route 1492 of 1497). Daar bevinden zich ook de gespecialiseerde epilepsie monitoring afdeling en de stroke unit.

Voor een eerste consultatie Neurologie is het noodzakelijk een verwijsbrief mee te brengen alsook eventuele gekende onderzoeksresultaten.

De dienst Neurologie beschikt over een uitgebreide staf van neurologen met specifieke expertise in de algemene neurologie en de belangrijkste deelgebieden van de neurologie. Er zijn verschillende multidisciplinaire teams actief zoals in het gebied van epilepsie en epilepsiechirurgie, beroertezorg en bewegingsstoornissen. Er wordt actief samengewerkt met tal van andere diensten binnen het Universitair Ziekenhuis.

De dienst Neurologie verzorgt ook het onderwijs in de Neurologie aan de Universiteit Gent en is actief in het wetenschappelijk onderzoek naar verschillende neurologische aandoeningen. Er zijn gespecialiseerde laboratoria voor klinische en experimentele neurofysiologie (LKEN), oto-neuro-oftalmologie en neuropathologie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.