​​Team

​Naam​Functie
Prof. dr. Veronique Cocquytdiensthoofd
Prof. dr. Sylvie Rotteykliniekhoofd
Prof. dr. Hannelore Denys kliniekhoofd
​Prof. dr. Vibeke Krusekliniekhoofd
​Dr. Lore Lapeirekliniekhoofd
​Dr. Ingeborg Hilderson
​resident
​Dr. Eline Naert​resident
Wim Schrauwenpsycholoog
Ingrid Jacobs psycholoog
Ann Segerssociaal verpleegkundige
Christine Françoissociaal verpleegkundige
Martine D'Halluinhoofdverpleegkundige dagkliniek
Kristof Alluynhoofdverpleegkundige hospitalisatie
​Katia Blanckaert
​adjunct-hoofdverpleegkundige
​Nathalie De Brabander​medisch secretariaat
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-10-2019 16:11.