Nierziekten

Voor de meeste mensen is het een ver-van-mijn-bedshow, toch worden duizenden Vlamingen jaarlijks geconfronteerd met de diagnose van een ernstige nieraandoening.

Gezonde nieren

organentekening nieren 

Een gezonde mens heeft normaal gezien twee nieren. De nier is een boonvormig orgaan dat gelegen is onder het middenrif, meer naar de wervelkolom toe. Gemiddeld heeft de nier een grootte van zo'n 12 cm (2.5 tot 3 wervelhoogtes) en weegt ongeveer 160 gram.
De nier heeft meestal één groot bloedvat dat zuurstofrijk bloed aanvoert naar de nier (de slagader) en één bloedvat dat het bloed terugvoert. Ongeveer één kwart van het bloed dat wordt uitgepompt door het hart gaat naar de nieren.

Elke nier bestaat uit ongeveer een miljoen kleine functionele eenheden: de nefronen. Eén nefron bestaat uit een kluwen van microscopisch kleine bloedvaten, die hele kleine gaatjes vertonen zoals een zeef. In deze nefronen wordt het bloed gefilterd, waardoor de afvalstoffen terechtkomen in de urine. De urine wordt dan verzameld in de nierbuisjes, een fijnmazig netwerk van afvoerbuisjes. In het begin van deze buisjes ondergaat de urine nog heel wat veranderingen in samenstelling. Zo wordt het oorspronkelijke volume van 180 liter per dag gereduceerd naar 1.5 tot 2 liter echte urine. Uiteindelijk mondt dit buizenstelsel uit in de nierkelk. Van daaruit wordt de urine afgevoerd naar de blaas via de urineleider (ureter).

De nieren van een volwassen persoon kunnen ongeveer 180 liter bloed zuiveren per dag, wat ongeveer overeenkomt met 120 milliliter per minuut. Men zegt daarom dat ze een 'klaring' hebben van 120 ml/min. Wanneer de nierfunctie afneemt, zal het bloed minder goed gezuiverd worden, en zullen afvalstoffen opstapelen in het bloed. Door die opstapeling van afvalstoffen wordt de patiënt ziek.

Een normale gezonde nier laat enkel de afvalstoffen uit het bloed overgaan naar de urine en niet de bouwstenen van het bloed, zoals rode bloedcellen of eiwitten. Die laatste mogen dan ook niet voorkomen in de urine van een gezonde persoon. Naast de belangrijke taak als zuiveringsstation dat ons bloed filtert heeft de nier ook nog enkele andere zeer belangrijke taken: de bloeddruk regelen, de hoeveelheid zout in het lichaam regelen, de aanmaak van de rode bloedcellen stimuleren door productie van epo en botaanmaak reguleren.

logo begeleidingscentrum voor chronisch nierfalen 

Het begeleidingscentrum voor patiënten met chronisch nierlijden heeft als doelstelling het optimaliseren van de dienstverlening voor patiënten met nierlijden.
Onder optimaliseren verstaan we dat we iedere patiënt op elk moment de beste behandeling willen aanbieden (integrated care-model) voor een zo groot mogelijke overleving en levenskwaliteit. Dat gebeurt uiteraard op een sociaal-economisch verantwoorde manier zodat op lange termijn een behandeling voor alle patiënten financieel mogelijk blijft.

De patiëntenzorg die we op verschillende niveaus bieden:

  • diagnostiek van nierlijden
  • therapeutische interventies die het onderliggende nierlijden aanpakken
  • opleiding en begeleiding van patiënten en hun familie
  • aanbieden van verschillende nierfunctievervangende technieken, zoals kunstnier (hemodialyse) en buikspoeling (peritoneale dialyse)
  • aanbieden van niertransplantatie

Verder loopt in onze afdeling een uitgebreid onderzoeksprogramma zowel rond fundamenteel wetenschappelijke onderwerpen (uremische toxines, biocompatibiliteit) als rond klinische onderwerpen die verband houden met vraagstellingen rond het verbeteren van de uitkomst van patiënten met chronisch nierlijden.

Hier vindt u meer info over:          

Patiëntenvereniging

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.

Dienst contacteren

09 332 45 09

Locatie

Ingang 12

Route 1231