​Niertransplantatie

Bij een niertransplantatie wordt een nier van een andere persoon (de donor genaamd) door een chirurgische operatie ingebracht in het lichaam van de patiënt van wie de nieren niet goed meer werken. De donor kan een levende persoon zijn die één van zijn/haar twee gezonde nieren afstaat, maar het kan ook een persoon zijn die hersendood is, maar van wie de organen nog goed functioneren.

Een levende donor moet evenwel verwant zijn met de patiënt (vb ouders, partners, ….). Er mag geen enkel vermoeden zijn van dwang of financiële argumenten om tot donatie over te gaan. De donor en de patiënt moeten dan ook een psychologische test ondergaan om de 'vrijwilligheid' van het wegschenken van het orgaan na te gaan. Nadien zal de donor ook volledig medisch worden onderzocht om er zeker van te zijn dat de ingreep en het verwijderen van één van de twee nieren de donor geen schade zal toebrengen.

Momenteel is in ons centrum ongeveer 10-15% van de ingeplante nieren afkomstig van een levende donor. In sommige landen zoals Noorwegen loopt is dat meer dan 50%.
Voor mensen die geen geschikte levende donor hebben, doen we een beroep op organen van hersendode patiënten. De organen van deze donoren worden toegewezen via een complex maar rechtvaardig systeem dat rekening houdt met de 'match' of overeenkomst tussen de weefsels van de donor en de patiënt. Veel hangt ook af van de tijd dat de patiënt al aan de dialyse is en de afstand tussen de plaats waar de donor en de patiënt zich bevinden. Dit systeem wordt gecoördineerd door Eurotransplant, een internationale organisatie waar o.a. België, Nederland en Duitsland toe behoren. Aangezien de vraag naar een ruilnier groter is dan het aanbod, is er een wachtlijst. De gemiddelde wachttijd bedraagt in ons centrum momenteel zo'n 28 maanden.

De transplantatie zelf gebeurt in ons universitair ziekenhuis, ook bij patiënten die dialyse ondergaan in andere centra. Vele centra bieden dialyse aan, maar in Vlaanderen zijn er slechts 4 centra die ook niertransplantaties uitvoeren. Eens de toestand van de patiënt na de transplantatie gestabiliseerd is, wordt de patiënt voor verdere opvolging terug doorverwezen naar de eigen nefroloog van het dialysecentrum dicht bij huis. Alle nefrologen in België hebben immers een gedegen opleiding gehad om getransplanteerde patiënten op te volgen.

Meer info

Download de brochures:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-12-2020 10:27.

Dienst contacteren

09 332 45 09

Locatie

Ingang 12

Route 1231