​Psychosociale aspecten van nierfalen

Chronisch nierlijden confronteert u als patiënt doorgaans met een aantal beperkingen. Het is belangrijk dat patiënten met die veranderingen leren omgaan, zodat ze minder vatbaar zijn voor negatieve gevoelens zoals neerslachtigheid, angst, nutteloosheid en depressiviteit.

Een belangrijke bescherming daartegen kan de sociale steun zijn die u als patiënt krijgt van uw partner of omgeving. Chronisch nierlijden treft immers niet alleen de patiënt, maar in grote mate het ganse gezin. De therapie vergt immers een grote aanpassing in het dagelijkse leven. Als hulpverleners zullen we proberen samen met u te kijken in welke mate we de therapie in uw levensstijl kunnen inpassen. Dat vraagt vaak om een mobilisatie van het ganse gezin.

Onze dienst besteedt specifieke aandacht aan de psychische problematiek. Aarzel niet om over uw gevoelens of twijfels te praten met uw arts of verpleegkundige: zij kunnen u helpen bij het verwerken van uw ziekte.

Vaak worden chronisch zieken geconfronteerd met belangrijke aanpassingen in het professionele leven. Aangezien werk een bepalende factor is voor het zelfbeeld van mensen, willen veel patiënten zo lang mogelijk professioneel actief blijven. Dat vergt een grote flexibiliteit, zowel van de werkgever als van de patiënt. Soms verhinderen de ziekte en de behandeling de patiënt om zijn werk permanent uit te oefenen.

Aarzel niet om tijdig contact op te nemen met de Sociale Dienst als er op professioneel of financieel vlak een probleem dreigt. De Sociale Dienst verzorgt bovendien de volledige logistiek (vervoer, financiële tussenkomsten voor chronische zieken, ...) voor andersvalide patiënten.

De sociale zorg binnen de afdeling Nierziekten wordt verzorgd door Wim Moreels (sociaal verpleegkundige). U bereikt hem via het centrale nummer van het Begeleidingscentrum voor Chronisch Nierlijden, tel. 09 332 45 09.
In ons centrum kan u ook terecht voor dialyse tijdens uw vakantie of als u op doorreis bent in Vlaanderen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.

Dienst contacteren

09 332 45 09

Locatie

Ingang 12

Route 1231