​Peritoneale dialyse

Peritoneale dialyse of buikvliesspoeling (buikspoeling, peritoneal dialysis) is een vorm van dialyse die door de patiënt zelf thuis wordt uitgevoerd. Het grote voordeel van deze behandeling is dat ze op continue wijze het bloed zuivert, net zoals onze natuurlijke nieren. Dat maakt de behandeling veel zachter dan de klassieke kunstnier (hemodialyse, zie verder).

Via een katheter in de buik kan de patiënt de spoelvloeistof inbrengen. De uitvoering van deze dialysetechniek wordt aan de patiënt toevertrouwd. Dat vereist een degelijke opleiding die poliklinisch wordt georganiseerd en verzorgd door het team van de PD-verpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om patiënten een techniek zoals peritoneale dialyse aan te leren. Verder zijn de gebruikte technieken en het materiaal uiteraard zodanig ontworpen dat ze extreem veilig zijn en zeer gemakkelijk te hanteren door de patiënt.

Er kan gekozen worden voor CAPD waarbij de spoelvloeistof 4 maal per dag gewisseld wordt met de hand zonder dat er een toestel aan te pas komt. Het uitvoeren van zo'n wissel duurt ongeveer een halfuur. Die behandeling geeft de patiënt de absolute vrijheid om probleemloos verplaatsingen te maken.

Bij APD (automatische PD) wordt gebruikgemaakt van een toestel dat vooraf geprogrammeerd is om de wissels automatisch uit te voeren. Dat biedt de mogelijkheid om de dialyse 's nachts uit te voeren, waarbij de patiënt tijdens de behandeling kan slapen. Bij deze APD-therapie is de patiënt overdag vrij (hoeft geen behandeling uit te voeren), maar moet 's avonds wel thuis zijn om het toestel aan te sluiten.

Naargelang de dialysebehoefte en de levensstijl van de patiënt wordt een therapie voorgesteld waarbij één van bovenstaande technieken gebruikt wordt of een combinatie van de beide. Op basis van uw levensstijl en uw bezigheidsprofiel zal ons PD-team een behandeling à la carte voorstellen die het best overeenkomt met uw eisen. Wanneer gekozen wordt voor peritoneale dialyse kan eventueel de hulp van de partner of van verpleegkundigen aan huis ingeroepen worden. Peritoneale dialyse is ook uitermate geschikt voor patiënten die verblijven in een thuisvervangende instelling (bv. rusthuis).

Alle apparatuur om de behandeling thuis in de beste omstandigheden uit te voeren wordt door het centrum ter beschikking gesteld en bij de patiënt thuis geleverd. De directe kosten voor de dialyse worden door het ziekenfonds terugbetaald en rechtstreeks verrekend via het ziekenhuis (de patiënt hoeft dus niet te betalen voor het materiaal en het eventueel gebruik van een toestel).

Voor de ondersteuning van patiënten thuis is, buiten de openingsuren van het centrum, een medische en verpleegkundige wachtdienst voorzien.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.

Dienst contacteren

09 332 45 09

Locatie

Ingang 12

Route 1231