​​Hemodialyse

Van zodra de functie van de nieren onvoldoende is, kan hemodialyse, een behandeling met een kunstnier, worden voorgesteld. De kunstnier verwijdert de afvalstoffen en het teveel aan water uit het lichaam, een functie die normaal door de gezonde nier wordt uitgevoerd.

Normaal gezien zuiveren onze nieren het bloed permanent. Het is momenteel onmogelijk om de patiënt continu aan een hemodialysetoestel te koppelen. Klassiek wordt de hemodialysebehandeling driemaal per week toegepast gedurende minstens 4 uren. De behandeling gebeurt ofwel op maandag, woensdag en vrijdag ofwel op dinsdag, donderdag en zaterdag, hetzij in de voormiddag, hetzij in de namiddag, naargelang de voorkeur van de patiënt. In ons centrum is het ook mogelijk om 's nachts te dialyseren (nachtdialyse). Daardoor wordt de behandeltijd aanzienlijk verlengd, waardoor het bloed van de patiënt uiteraard veel beter gezuiverd wordt. Tijdens de nachtelijke dialysesessie slaapt de patiënt in een 'normaal' bed.

Het eigenlijke zuiveren van het bloed gebeurt buiten het lichaam, in de kunstnier. Het bloed wordt via steriele leidingen naar de kunstnier gepompt. Om dat mogelijk te maken is een goede bloedtoevoer nodig. Daarvoor wordt een 'fistel' aangelegd, een verbinding tussen een slagader en een ader. Dankzij die verbinding ontstaat een groot, krachtig bloedvat dat voldoende bloed geeft voor de dialyseprocedure.

De volledige dialyseprocedure wordt uitgevoerd door daartoe opgeleide verpleegkundigen en de medische opvolging gebeurt door een arts gespecialiseerd in nierziekten en kunstnierbehandeling.

Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 09 332 45 79 (prof. dr. Dhondt) of 09 332 46 98 (Tamara Leune, hoofdverpleegkundige).

​Contact

Tel. 09 332 45 67
Fax 09 332 45 61
Ingang 25, route 281

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-11-2018 09:42.

Dienst contacteren

09 332 45 09

Locatie

Ingang 12

Route 1231