​Verpleegafdeling Nefrologie

De verpleegafdeling Nefrologie bevindt zich aan ingang 12, route 1447.

De afdeling omvat 31 bedden waarvan 5 eenpersoonskamers en 13 tweepersoonskamers. Een gespecialiseerd team biedt de patiënten kwalitatief hoogstaande zorg. De dagelijkse medische zorg wordt verstrekt door artsen gespecialiseerd in de verschillende facetten van begeleiding van patiënten met nierziekten. De hoofdverpleegkundige beschikt over een dynamisch en gemotiveerd team verpleegkundigen gespecialiseerd in de verzorging van patiënten met nierlijden of transplantatie.

Er is dagelijks een patiëntenronde van de zaalarts en een vast staflid Nefrologie. Tweemaal per week is er een 'grote ronde' samen met prof. Vanholder, diensthoofd.

De hospitalisatiedienst werkt nauw samen met de hemodialyseafdeling en de polikliniek thuisdialyse. Er is dagelijks overleg, wekelijks medische stafvergadering en wekelijks multidisciplinair overleg. Het multidisciplinair overleg is een interactieve bespreking van de verschillende zorgverstrekkers voor opname en ambulante zorg: de zaalarts, de verpleegkundige, de sociaal verpleegkundige, hoofdverpleegkundige van de polikliniek - thuisdialyse,

adjunct-hoofdverpleegkundige van de hemodialyse, kinesiste, psycholoog en de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Zo wordt de continuïteit van de zorg op alle niveaus behouden. Alle invalshoeken worden belicht met het oog op een optimale behandeling en verzorging en een goede ontslagvoorbereiding.

Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, zullen de verpleegkundige en de arts op de poli bij uw eerste bezoek al op de hoogte zijn van uw probleem en de afgesproken behandelingsstrategie. Omgekeerd, als u wordt opgenomen zullen de poliarts en verpleegkundige hun collega's op de verdieping uitgebreid briefen over het hoe en waarom van uw opname en hen wijzen op eventuele aandachtspunten bij uw behandeling.

De patiënt, familie en naasten hebben dagelijks de mogelijkheid om informatie in te winnen bij de zaalarts. Het ganse team zorgt er samen voor dat het ziekenhuisverblijf in de beste omstandigheden verloopt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-6-2020 10:05.

Dienst contacteren

09 332 45 09

Locatie

Ingang 12

Route 1231