​​​Medische informatica

De dienst Medische Informatica en Statistiek is onderverdeeld in drie componenten:

  • de UZ Gent-afdeling
  • de UGent- afdeling
  • RAMIT v.z.w.

Structuur:
structuur van de dienst

Het onderzoek in e-Health (vroeger Health Informatics and Telematics of ICT for Health) volgt de prioriteiten van het zevende Kaderprogramma van de Europese Commissie enerzijds en van diverse Nationale en Regionale onderzoeksprogramma's (bv. IBBT/IWT en FOD Volksgezondheid) anderzijds. De klemtonen liggen hoofdzakelijk op deelgebieden zoals:

  • Elektronische Medische Dossiers (EMD's): semantische interoperabiliteit, functionele kwaliteitscriteria van EMD's en bio-informatica, d.w.z. integratie van fenoom-, proteoom- en genoom- gegevens (cfr. huidige projecten zoals QREC, RIDE en ASSIST).
  • e-Homecare projecten: transparante omgevingen (platformen) voor thuiszorg en monitoring op afstand (cfr. recente projecten zoals Panaceia-iTV, Interlife, Coplintho en TranseCare).
  • Ontologie-georiënteerd basisonderzoek (cfr. Acknowledge project en IUAP SIRSA proposal).
  • Ad hoc onderzoek voor de Nationale Commissie Telematica Standaarden in de Gezondheidszorg bv. rond patiëntenidentificatie, identificatietechnieken (Privacy Enhancing Technologies: cfr Hepi-Go project) en digitale handtekeningen (cfr. Elodis project).
  • Test-based e-learning ontwikkelingen, inclusief medische beeldvorming (cfr. TeleTendo en TeleRad).

computerzaal 

Naast de coördinatie van het Computer-Onderwijs-Knooppunt van de Faculteit Geneeskunde is de afdeling verantwoordelijk voor de volgende opleidingsonderdelen:

RichtingenOpleidingsonderdeel
1e bach geneeskundeInformatieverwerking
2e bach geneeskundeMedische Besliskunde
3e bach geneeskundeProjecten: analyseren en rapporteren van data
Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek
Master in het beheer van gezondheidsgegevensGegevensregistratie
Gezondheidsindicatoren
1e bach tandheelkunde Informatieverwerking

2e lic Med. Sociale Wetenschappen: beheer en

beleid van verzorgingsinstellingen

Informatica in de Gezondheidszorg
2e lic Med. Sociale Wetenschappen: verplegingswetenschappen Informatica in de Gezondheidszorg
3e bach Logopedie Statistiek
3e bach AudiologieStatistiek
Schakel: Master logopedie Statistiek
Schakel: Master audiologie Statistiek
Schakel: Master verpleeg-vroedkunde Inleiding in de statistiek
Schakel: Master in de Gezondheidsvoorlichting Inleiding in de statistiek
Schakel: Master in management en beleid van gezondheidszorgInleiding in de statistiek
1e bach REVAKIMethodologie van het wetenschappelijk onderzoek
2e bach REVAKIMethodologie van het wetenschappelijk onderzoek (2)

Handboek Inleiding tot de Biomedische statistiek                                                              Prof. Dr. G. De Moor

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:33.

Dienst contacteren

09 332 34 21

Locatie

Ingang 50 (gebouw K3)

Verdieping 5