Over de dienst

De dienst Maag-, darm- en leverziekten richt zich op aandoeningen van het volledige spijsverteringsstelsel.

Onze dienst maakt deel uit van een universitair ziekenhuis. Hij is dan ook gestoeld op vier pijlers: patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Patiëntenzorg

De dienst Maag-, darm- en leverziekten richt zich op de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het volledige spijsverteringsstelsel. Die omvatten aandoeningen van de slokdarm, de maag, de dunne darm, de dikke darm, de anus, de lever, de galblaas en de pancreas. Ook kankerziekten die van deze organen uitgaan worden bij ons behandeld.

Al onze medewerkers zijn expert in hun eigen vakgebied en werken multidisciplinair samen, over de grenzen van de dienst Maag-, darm-, en leverziekten heen. We zijn geëvolueerd naar een model waarin de patiënt met zijn ziekte centraal staat en wordt behandeld door een team van artsen die het welzijn van de patiënt voor ogen hebben. We werken nauw samen met radiologen, pathologen, chirurgen en interventioneel radiologen, maar ook met psychologen, diëtisten, oncologisch consulenten en sociaal verpleegkundigen.

Bovendien streven we ernaar om deze topklinische zorg aan te bieden op mensenmaat, met een duidelijke communicatie in ‘lekentaal’ en met een klinisch team dat laagdrempelig bereikbaar is en dag en nacht paraat staat.

Onderzoek

De klinische zorg is ingebed in goed uitgebouwde translationele onderzoekslijnen. Dat betekent dat onze dienst de brug slaat tussen het fundamenteel onderzoek dat in het lab gebeurt en de patiënt die behandeld wordt op de afdeling. Die onderzoekslijnen hebben bijvoorbeeld biomerkers opgeleverd, die in het lab werden ontwikkeld en bij patiënten werden gevalideerd. Deze biomerkers stellen ons in staat om met een simpele bloedafname leverziekten vast te stellen waarvoor vroeger een leverbiopsie nodig was. In dat kader werd begin 2019 een ambitieus onderzoeksprogramma opgestart i.s.m. het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het Grand Challenges Programma voor diagnostiek in de leverziekten. De betrokken onderzoekers geven in deze video toelichting bij het onderzoeksprogramma.

We hebben ook een lange traditie van fundamenteel onderzoek in inflammatoire darmziekten, digestieve oncologie en leverziekten. Dat onderzoek spoort de fundamentele mechanismen op van ziekten en potentiële behandelingsstrategieën. Daarvoor beschikken we sinds 2016 over een gloednieuw state-of-the-art onderzoekslab.

Ten slotte nemen we ook regelmatig deel aan internationale klinische studies (fase1, 2 en 3). Deze studies testen het effect van nieuwe medicatie of nieuwe procedures uit voor ze algemeen beschikbaar worden. Klinische studies worden gecoördineerd en gesuperviseerd door artsen en getrainde studiecoördinatoren. Die staan borg voor kwalitatief hoogstaande en geactualiseerde patiëntenzorg. Al deze studies worden vooraf goedgekeurd door de Commissie voor medische ethiek. Dankzij de klinische studies kunnen we patiënten beloftevolle therapieën aanbieden, soms jaren voordat ze op de markt beschikbaar komen.

Onderwijs

Het UZ Gent is een opleidingsziekenhuis waar studenten geneeskunde, artsen-specialisten in opleiding en verpleegkundigen worden getraind om uit te groeien tot hoogopgeleide professionals met hoge ethische normen.

Ook op onze afdeling komen artsen en verpleegkundigen in opleiding in elke fase van hun traject in contact met patiënten. Zij zijn volledig gebonden aan het beroepsgeheim en werken steeds onder supervisie van een stagebegeleider. Regelmatig verwelkomen we op onze dienst ook buitenlandse artsen in opleiding, in het kader van internationale samenwerkingsverbanden.

Dienstverlening

De stafleden die aan de dienst Maag-, darm- en leverziekten verbonden zijn, zijn naast hun werk in het ziekenhuis veelgevraagde sprekers in binnen- en buitenland. Vaak nemen ze leidinggevende functies op in wetenschappelijke beroepsverenigingen. Bovendien worden zij geregeld geconsulteerd door de overheid en farmaceutische bedrijven.

Een aantal stafleden heeft ook een officiële ondersteunende rol bij de overheid (RIZIV, ministerie van Volksgezondheid, Belgische Transplantatie Raad, Eurotransplant enz.). Dat stelt hen in staat om beter te begrijpen wat er in de maag-, darm- en leverziekten leeft en wat de toekomstige uitdagingen en antwoorden zijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-12-2019 14:58.