​Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

U kunt op de dienst Maag-, darm- en leverziekten terecht voor eenvoudige en complexe aandoeningen van het spijsverteringsstelsel. Die omvatten ook tumoren van het spijsverteringsstelsel (zoals darmkanker), pancreasziekten en leverziekten. We zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de multidisciplinaire aanpak van primaire levertumoren (hepatocellulair carcinoom) en voor levertransplantaties.

consultatieruimtes poli BAS 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2020 14:47.