Pancreasziekten

Radiologische technieken zoals CT en MRI worden steeds performanter en worden steeds vaker gebruikt. Daardoor worden ook steeds meer cysteuze letsels in de pancreas ontdekt. Vaak gebeurt dat toevallig. Niet al deze letsels zijn gevaarlijk. Vroegtijdige herkenning en behandeling van potentieel kwaadaardige letsels garandeert de grootste kans op genezing.

Grote cysten kunnen ook ontstaan bij een ernstige pancreatitis. Ze zijn niet potentieel kwaadaardig, maar bij klachten moet toch een drainage worden uitgevoerd, hetzij endoscopisch, hetzij chirurgisch.

Door het gebruik van echo-endoscopie, eventueel aangevuld met puncties, kunnen verdachte letsels in een zeer vroeg stadium worden ontdekt. Echo-endoscopie stelt ons in staat om de letsels nauwkeurig te bekijken via de maag en ook de verbinding met het hoofdkanaal van de pancreas te evalueren. Indien nodig kunnen we een punctienaald in het letsel inbrengen om materiaal weg te nemen voor cytologisch en histologisch onderzoek. De toepassing van de techniek vereist veel ervaring en een specifieke opleiding.

In het UZ Gent wordt de aanpak van pancreasletsels bepaald tijdens multidisciplinaire besprekingen tussen gastro-enterologen, pathologen, radiologen en chirurgen. Als wordt gekozen voor chirurgie, dan waarborgt de ruime ervaring van de chirurgische eenheid de grootste definitieve genezingskans.

Grote symptomatische goedaardige pancreaspseudocysten kunnen – na echo-endoscopische evaluatie – via endoscopische worden weggedraineerd. Dat gebeurt op de dienst Gastro-enterologie,  door middel van tijdelijke stenting.

Artsen


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-4-2019 14:52.