Darmkanker/colonkanker

Voor dikkedarmkanker valt geen exacte oorzaak aan te wijzen. Wel is bekend dat sommige factoren het risico op dikkedarmkanker verhogen:

  • darmpoliepen
  • chronische ontstekingen van de dikke darm (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), vooral wanneer de ziekte vele jaren actief is geweest
  • eerder behandelde dikkedarmkanker.

Er zijn ook erfelijke vormen van dikkedarmkanker, maar die zijn eerder zeldzaam, zoals het Lynch syndroom (HNPCC) en Familiale Adenomateuze Polyposis (FAP). In sommige families komt darmkanker vaak voor, zonder dat het om een erfelijke vorm gaat. Dat noemen we familiaal colorectaal carcinoma.

De prognose bij een gemetastaseerd colorectaal carcinoom wordt sterk beïnvloed door de ontwikkeling van de metastasen (uitzaaiingen). Resectie (wegsnijden) van deze metastasen (meestal in lever, long of buikvlies) en andere lokale therapieën hebben voor- en nadelen. Die worden vooraf grondig besproken. Voor een lokale behandeling worden naast moderne resectietechnieken ook neoadjuvante en adjuvante behandelingen strategisch gepland en ingezet.

Multidisciplinair oncologisch advies

Het permanent multidisciplinair medisch platform bestaat uit hooggekwalificeerde specialisten met ruime ervaring. Het multidisciplinair overleg garandeert hoge kwaliteit en een goed doordachte sequentie in de behandelingsstrategie. Die blijkt immers erg belangrijk. De adviezen worden opgesteld in overleg met alle betrokken specialisten. Zo worden eventuele behandelingen in het UZ Gent afgestemd op behandelingen die in het doorverwijzend ziekenhuis plaatsvinden.

Behandeling

Als – na de nodige onderzoeken – het stadium van uw ziekte bekend is, bepaalt de arts in een multidisciplinair team wat de mogelijke behandeling is. Bij die keuze spelen naast het stadium van de ziekte ook andere factoren een belangrijke rol: uw lichamelijke conditie, welke behandeling u zelf wil ondergaan enz. Uw arts zal altijd met u overleggen over de diverse mogelijkheden en behandelingen.

Een behandeling kan bestaan uit chirurgie, uit chemotherapie of uit een combinatie van beide.

Het UZ Gent neemt deel aan de meest actuele en innovatieve klinische studies. Daardoor krijgen patiënten toegang tot de nieuwste geneesmiddelen.

We bieden state-of-the-art leverchirurgie, inclusief geavanceerde technieken zoals 'two-stage hepatectomies', re-resecties en resecties met vasculaire reconstructies. Ook de nieuwste technieken in longchirurgie bieden we aan. Onnodig invasieve ingrepen proberen we zo veel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door laparoscopische resecties: daarbij zoekt de chirurg toegang tot de buik via heel kleine openingen.

Waar dat aangewezen is, kunnen verschillende soorten lokale ablatietechnieken (radiofrequency, microwave) worden gebruikt. Bij ablatie worden de tumorcellen als het ware weggebrand. Ook locoregionale behandelingen (bijvoorbeeld met Yttrium-gelabelde pellets) komen in aanmerking.

Ook debulking – het operatief verwijderen van zo veel mogelijk tumorweefsel, al dan niet gecombineerd met intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) – wordt in ons centrum frequent uitgevoerd. Onze chirurgen zijn ook bijzonder intensief bezig met innovatieve technieken en studies.

Meer info?

Raadpleeg de informatiefolders.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-11-2018 11:05.