Verpleegkundig spreekuur Lymfekliniek

Hoe kunt u lymfoedeem voorkomen? Wat als u lymfoedeem ontwikkelt? Zorgverleners bespreken deze onderwerpen het best tijdig met risicopatiënten.

Diensten binnen het UZ Gent die patiënten naar de Lymfekliniek verwijzen, moeten voor de operatie de armen, benen en hals van een patiënt opmeten. De resultaten noteren ze in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Na de operatie kunnen verpleegkundige consulenten een verpleegkundig spreekuur boeken in de Lymfekliniek. Ook patiënten zelf, huisartsen, specialisten en andere zorgverleners kunnen zo'n afspraak maken.

Het verpleegkundig spreekuur is poliklinisch, de patiënt wordt hiervoor dus niet gehospitaliseerd. Tijdens het spreekuur staat de patiënt centraal. De verpleegkundige heeft vooral aandacht voor zorgvragen in verband met zijn lichamelijke, functionele en sociale beperkingen.

Tijdens het spreekuur is het best ook een vertrouwenspersoon aanwezig die het gehele zorgtraject volgt en ook als tussenpersoon fungeert bij andere zorgverleners.

Volgende zaken komen aan bod:

 • Een uitgebreide anamnese met focus op mogelijke precedenten die tot lymfoedeem kunnen leiden.
 • Voorlichting en informatie. In de brochures over lymfoedeem leest u alvast meer over:
  • Wat is lymfoedeem?
  • Lymfatisch stelsel
  • Oorzaken, diagnose, mogelijke onderzoeken
  • Preventie
  • Conservatieve behandeling
  • Operatieve behandeling via reconstructieve operaties
  • Zelfzorg
 • De sociale, financiële en emotionele impact van de behandeling. Afhankelijk van de problematiek wordt de patiënt gericht verwezen naar bijvoorbeeld de sociale dienst of de psycholoog.
 • Goede voorlichting en advies over terugbetalingen.
 • Voeding en beweging. Indien nodig en als de patiënt akkoord is, wordt hij doorverwezen naar de diëtist.

De verpleegkundige verzorgt ook de nodige communicatie met de verwijzers. Indien nodig, houdt ze multidisciplinair overleg.

Voor een afspraak op het verpleegkundig spreekuur, contacteer verpleegkundige coördinator Rita Hietbrink op het nummer 09 332 34 49 (op werkdagen tussen 8 en 16 uur).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.

Dienst contacteren

09 332 34 49

Locatie

Ingang 12

Route 1205