​​COPD

Wat is COPD?

COPD is een ongeneeslijke longziekte. Bij deze ziekte zijn de luchtwegen vernauwd en de longblaasjes kapot. COPD is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

Mensen met COPD komen adem tekort als ze bijvoorbeeld de trap oplopen. Die benauwdheid wordt door de jaren heen steeds erger.

Hoe krijg je COPD?

Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD, maar niet de enige. Ook mensen die nooit gerookt hebben kunnen COPD krijgen door bv. meeroken, een erfelijke aandoening of fijn stof op het werk. In 9 op de 10 gevallen ontstaat COPD door jarenlang te roken.

Wat doet de dienst Longziekten?

De dienst longziekten van het UZ Gent gaat op verschillende manieren de strijd aan tegen COPD.

  • We werken preventief door voorlichting te geven en rookstopbegeleiding aan te bieden. Op de Rookstoppoli worden rokers onder deskundige begeleiding geholpen om van hun rookverslaving af te geraken.
  • Om na te gaan of een roker of iemand die in het verleden gerookt heeft, COPD heeft, verrichten we een onderzoek van de longfunctie (spirometrie). Die longfunctietest geeft de diagnose van COPD en geeft ook een idee van de ernst van de ziekte.
  • Voor mensen met COPD geven we een optimale zorg die bestaat uit advies, medicijnen, vaccinaties en respiratoire revalidatie. Dankzij die dienstverlening kunnen we bij mensen met COPD de klachten verminderen en de levenskwaliteit verbeteren. Bij patiënten met zeer ernstige COPD is soms langdurige behandeling met zuurstof aangewezen.
  • Gezien COPD tot nog toe ongeneeslijk is, doen we intensief wetenschappelijk onderzoek naar de ontstaansmechanismen van de ziekte en naar nieuwe medicijnen om COPD te behandelen. Mensen met COPD die interesse vertonen om dit wetenschappelijk onderzoek te helpen, kunnen vrijblijvend contact opnemen met de dienst Longziekten van het UZ Gent.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2020 12:07.

Locatie

Ingang 12 (gebouw K12)

Route 1325