​Wetenschappelijk onderzoek

1. Gepubliceerde wetenschappelijke studies

Het verband tussen slaapstadia, lichaamshouding en effectieve nasale CPAP
In deze retrospectieve studie werden de gegevens van 100 slaapapnoepatiënten geanalyseerd. De voornaamste bevindingen zijn dat:
(1) patiënten met houdingsgebonden slaapapnoe (dwz. slaapapnoe beperkt tot rugligging) spontaan de rugligging vermijden;
(2) 40% van de patiënten die tijdens NREM-slaap enkel in rugligging slaapapnoe vertonen dat houdingseffect verliezen tijdens REM-slaap;
(3) patiënten met houdingsgebonden slaapapnoe doorgaans een lagere nasale CPAP vergen dan patiënten met niet-houdingsgebonden slaapapnoe.

Het effect van de lichaamshouding op de vorm en afmetingen van de bovenste luchtweg bij slaapapnoepatiënten
Fast-CT scanning werd toegepast bij slaapapnoepatiënten; de vorm en de afmetingen van de bovenste luchtweg werden bestudeerd vanaf het niveau van het harde verhemelte tot het niveau beneden de tongbasis. Beeldvorming werd uitgevoerd tijdens waaktoestand in rugligging, zijligging en buikligging bij enerzijds patiënten met houdingsgebonden slaapapnoe (dwz. beperkt tot rugligging - P groep) en anderzijds patiënten met slaapapnoe in alle lichaamshoudingen (NP groep); de zijdelingse diameter van de bovenste luchtweg bleek kleiner te zijn bij de NP-groep in vergelijking met de P-groep, vooral wanneer de patiënten zich in rugligging bevonden.

Bedwateren bij slaapapnoepatiënten
Bedwateren kan een manifestatie zijn van het slaapapnoesyndroom. Het bedwateren verdwijnt van zodra een effectieve therapie wordt ingesteld.

De centraal-veneuse bloeddruk kan een rol spelen bij het ontstaan van slaapapnoe
Fast-CT scanning werd toegepast voor de beoordeling van het effect van gewijzigde centraal-veneuse druk (CVD) op de vorm en de afmetingen van de bovenste luchtweg bij 10 slaapapnoepatiënten; verhoging van de CVD door elevatie van de benen ging gepaard met een verkleining van de afmetingen van de bovenste luchtweg, terwijl daling van de CVD door pooling van bloed in de benen (bekomen door plaatsing van een manchet beiderzijds) gepaard ging met een toename van de diameter van de keelholte.

Slaapmiddelen kunnen veilig afgebouwd worden bij gehospitaliseerde bejaarden
Een kortdurend ontwenningsprogramma werd aangeboden aan 56 gehospitaliseerde geriatrische patiënten; 49 patiënten namen deel aan de studie; van deze groep slaagde 78% erin om de slaapmiddelen te staken na een termijn van 14 dagen, dat zonder belangrijke ontwenningsverschijnselen door te maken.

Externe nasale dilatatie heeft een gunstig effect op het snurken bij patiënten met chronische rhinitis
Externe nasale dilatatie, bekomen door het aanbrengen van een Breathe Right pleister op de neusrug, vergemakkelijkt de neusademhaling door tractie op de neusschelpen en verbreding van de neusgaten; het effect van de Breathe Right neusklever werd in een gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie nagegaan bij 12 habituele snurkers met chronische rhinitis. Slaaponderzoek toonde aan dat het snurken met ongeveer 33% vermindert door toepassing van de actieve neuspleister in vergelijking met placebo.

Vocalisatie tijdens episoden van verlengde uitademing: een REM-slaap gerelateerde parasomnia
In dit artikel wordt een nieuwe slaapstoornis beschreven. Patiënten, vaak jonge personen, vertonen luid kreunen in de slaap. Dat kreunen wordt vooral opgemerkt in de laatste REM-cycli van de nachtelijke slaap. Na een diepe inademing volgt een trage uitademing tijdens dewelke het kreunen zich voordoet. Meerdere dergelijke episoden kunnen na mekaar optreden. De patiënt is zich meestal niet bewust van dit fenomeen, doch de slaap van de bedpartner kan er erg door gestoord zijn.
'vocalization during REM Sleep' (1) of (2)

2. Wetenschappelijke studies in uitvoering

  • Onderlinge vergelijking van auto-CPAP toestellen gebaseerd op flow limitation versus forced oscillation technique
  • Afbouw van slaapmiddelen bij gehospitaliseerde bejaarden (2) (RCT - M. Petrovic et al.)
  • Consumptieprofiel van slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen in het UZ Gent (Concomitante observationele studie - H. Warie et al.)
  • Slaap bij patiënten met chronischevermoeidheidssyndroom in vergelijking met gezonde controlepersonen (Case control study - A. Mariman et al.)
  • Keuze van mondapparaten ter behandeling van snurken en slaapapnoe (M. De Meyer et al.)
  • Effect van UPPP op phonatie (M. Moerman et al.)

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.

Locatie

Ingang 12 (gebouw K12)

Route 1325