Analyse aanvragen bij het labo

Als arts kunt u bij het labo voor klinische biologie van het UZ Gent stalen laten analyseren.

Procedure

Voor de aanvraag gebruikt u een papieren aanvraagformulier. Daarop vult u minimaal deze gegevens in:

 • Identificatie van de patiënt: geslacht, geboortedatum, adres, contactgegevens en een unieke identificatie
 • Uw gegevens als arts: naam, Riziv-nummer, contactgegevens en handtekening
 • Soort primaire monster en anatomische locatie van de herkomst
 • Aangevraagde onderzoeken
 • Medisch relevante informatie over de patiënt en het verzoek
 • Datum en indien relevant tijdstip waarop de primaire monsters werden verzameld
 • Datum en tijdstip van de ontvangst van de monsters

Urgente aanvragen

Een beperkt aantal analyses worden urgent uitgevoerd. Als u een dringende analyse nodig hebt, geeft u dat duidelijk aan op het aanvraagformulier.

Hebt u om dringende medische redenen ook andere analyses urgent nodig, dan kan dat na motivatie en in overleg met een klinisch bioloog van het labo.

Aanvullende onderzoeken

U kunt altijd aanvullende analyses vragen op stalen die al in het labo aanwezig zijn. Dat kan telefonisch op het nummer 09 332 34 34, maar moet nadien bevestigd worden via een schriftelijke aanvraag.

Ook een klinisch bioloog kan een analyse toevoegen als dat aangewezen blijkt op basis van de resultaten of de klinische vraagstelling.

Voor aanvullende onderzoeken gelden onderstaande voorwaarden:

 • De bewaartermijn van het staal is niet overschreden.
 • Er is voldoende staal aanwezig.
 • De stabiliteit van de betreffende parameter laat het toe.

Facturatie

Het laboratorium voor klinische biologie past de derde-betalersregeling toe. Al onze klinisch biologen zijn geaccrediteerd en geconventioneerd. Zij volgen dus de officiële tarieven en rekenen geen ereloonsupplementen aan de patiënt aan. Analyses die niet terugbetaald worden, zijn duidelijk aangegeven op onze aanvraagformulieren.

Over het laboratorium

Het labo voor klinische biologie in het UZ Gent werkt 24 uur op 24. Veel analyses worden dagelijks uitgevoerd en dezelfde dag gerapporteerd. Sommige analyses worden gebundeld in analysereeksen, andere doorgestuurd aan centra waarmee we samenwerken.

Het laboratorium heeft voldoende capaciteit en middelen om de analyses uit te voeren en kan rekenen op gekwalificeerde medewerkers. Elke medewerker is via het arbeidsreglement van het ziekenhuis verbonden aan het beroepsgeheim.

U kunt het labo dag en nacht contacteren:

 • Tel. 09 332 34 34
 • Fax 09 332 49 85
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18-12-2019 09:13.

Locatie

Ingang 22

Verdieping 1