Wat doet de dienst Klinische biologie?

De dienst Klinische biologie van het UZ Gent voert laboratoriumtesten uit op diverse stalen van patiënten: bloed, urine, stoelgang, wondvocht, etter, ruggenmergvocht, enzovoort. Het laboratorium doet ook bloedafnames.

Een team van klinisch biologen en medische laboratoriumtechnologen (MLT) waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. Het lab werkt volgens een systeem van integrale kwaliteitszorg in overeenstemming met de norm NBN-EN ISO/IEC 15189:2012.

De klinische biologen van het labo staan ook ter beschikking voor advies bij laboratoriumtesten. Het labo ondersteunt op die manier de behandelende arts bij de diagnosestelling en opvolging van zijn patiënten.

We streven permanent naar een kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte en efficiënte dienstverlening. Die beperkt zich niet enkel tot patiënten en zorgverleners in het UZ Gent. Ook andere ziekenhuizen, laboratoria en artsen kunnen op ons een beroep doen.

​Historiek

  • 1989: oprichting Eenheidslab
  • 1998: behalen accreditatie volgens EN 45001, eerste geaccrediteerde ziekenhuislabo in België
  • 2001: centralisering van de verschillende laboratoria binnen het UZ Gent
  • 2008: automatisering van het 24 uurslabo
  • 2014-2018: satellietlabo AZ Lokeren
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 16:00.

Locatie

Ingang 22

Verdieping 1