​Kinderrevalidatiecentrum

Het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent begeleidt en behandelt kinderen van 0 tot 16 jaar die door acute locomotorische of neurologische problemen in hun dagelijks functioneren zijn beperkt.

Een kind kan door een hersenletsel, ruggenmergletsel, zenuwletsel, gewrichtsaandoeningen, spierziekten, brandwonden, amputaties, tumoren, enzovoort sterk belemmerd worden in het bewegen, functioneren en in de deelname aan dagelijkse activiteiten. Vaak heeft het kind naast de motore beperkingen nog een bijkomende beperking zoals slechtziendheid, een taal-, spraak- of eetstoornis of een gedrags-of geheugenstoornis. Het is belangrijk dat de revalidatie in de acute fase wordt opgestart, wat betekent zo snel mogelijk na het ontstaan van het letsel. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het essentieel is om de neuronale reorganisatie en activatie zo vroeg mogelijk te stimuleren.

Ons jong en dynamisch revalidatieteam staat dagelijks klaar voor kinderen en jongeren met advies, begeleiding en behandeling op maat. De revalidatie staat garant voor expertise en gebeurt in nauwe samenwerking met de behandelende specialisten.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:34.