Slideshow: in de kijker


Lees meer


Lees meer


Lees meer


Lees meer


Lees meer

Taxi Hendriks

De patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan via het Revalidatiecentrum van het UZ Gent (erkend is door het RIZIV) een aanvraag indienen tot het bekomen van een tegemoetkoming in de reiskosten voor een geïndividualiseerd vervoermiddel aangepast aan de handicap. De revalidatie-arts houdt rekening met de medische toestand van de patiënt op het moment van de aanvraag. Die aanvraag wordt enkel ingediend wanneer ze voldoende gemotiveerd kan worden en zo tot een gunstig resultaat zal leiden.

De tegemoetkoming van het RIZIV heeft betrekking op geïndividualiseerd vervoer aangepast aan de handicap (art. 3 van het M.B. 14/12/95).

Een tegemoetkoming in de reiskosten (voorzien bij het M.B. van 14/12/95) kan enkel  verkregen worden voor effectieve revalidatie en dus niet voor andere raadplegingen in het ziekenhuis. Eventuele reiskosten kunnen dan aangerekend worden aan de patiënt. Voor dagen van opname of ontslag kan het wel als er een revalidatietherapie aan gekoppeld is.

De verplaatsingsonkosten van het goedgekeurd vervoer (door het RIZIV) worden door Taxi Hendriks rechtstreeks met de mutualiteit van de patiënt verrekend. Voor dit vervoer zullen dan ook geen bijkomende kosten aangerekend worden.

In uitzonderlijke gevallen en als er geen RIZIV-vervoer is aangevraagd, kan er aan de patiënt een tussenkomst gevraagd worden. Bij de berekening van die bijdrage, in samenspraak met de verantwoordelijke van het Revalidatiecentrum of diens aangestelde, wordt er rekening gehouden met de combinatiemogelijkheden met andere te vervoeren patiënten. De bijdrage (excl. 6% BTW) kan vooraf aan de patiënt worden meegedeeld.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:19.