​Raadplegingen kinderrevalidatie

Op de raadpleging kinderrevalidatie kunnen kinderen en jongeren met acute of chronische locomotore problemen terecht voor diagnostiek, advies, begeleiding en behandeling. Het kind wordt onderzocht door een specialist fysische geneeskunde en kinderrevalidatie (met bijkomende kwalificatie sportgeneeskunde), dr Ruth Van der Looven.

Afhankelijk van het probleem kunnen die consultaties ook multidisciplinair verlopen. Daarbij maken we gebruik van de expertise van een ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, psycholoog en/of sociaal assistent.

Bij elke raadpleging is er een bandagist, met expertise in zorg voor kinderen en jongeren, beschikbaar voor het eventueel aanmeten van braces, steunzolen, spalken,… in overleg met de kinderrevalidatie-arts.

Een afspraak maken

​Wat doen we?

 • Kinderen opvolgen na hun intense revalidatieperiode, met het oog op het behouden en optimaliseren van de verworven vaardigheden gedurende hun verdere ontwikkeling, de reïntegratie op school en in de samenleving, het aanpassen en vernieuwen van hulpmiddelen,…
 • Kinderen met acute of chronische problemen aan het bewegingsapparaat - zoals enkelverstuiking, sportletsels, rugproblemen, torticollis, plexusletsels, ...- medisch behandelen. 
 • Een ambulant revalidatieprogramma opstellen en/of opvolgen bij een extern kinesitherapeut. Dat gebeurt bijvoorbeeld voor kinderen met reumatologische aandoening, hemofilie, hypermobiliteitssyndroom, perifeer zenuwlijden, cardiorespiratoir lijden met beperkte conditie tot gevolg,.. We staan garant voor een goede samenwerking met een uitgebreid netwerk van externe kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen en behandelende artsen.
 • Braces, orthesen, steunzolen enzovoort voorschrijven en passen.
 • Intrathecale baclofenpompen opvolgen en vullen.
 • Advies geven over kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hen indien nodig doorverwijzen.
 • ... 

Praktisch

 • Breng een eventuele verwijsbrief mee en de resultaten van vooraf gebeurde onderzoeken.
 • Bij een eerste raadpleging in het UZ Gent moet u zich vooraf inschrijven aan het onthaal/de kassa's in ingang 50. Is uw kind gekend bij het Kinderrevalidatiecentrum, dan mag u rechtstreeks naar de raadpleging gaan in ingang 40, route 445.  Bij aankomst meldt u zich aan de balie aan. U betaalt de consultatie niet vooraf maar krijgt een factuur thuisgestuurd.
 • Kan u een afspraak niet nakomen? Gelieve dat zo snel mogelijk te laten weten zodat andere patiënten kunnen worden geholpen.
 • Wij proberen de afgesproken tijdstippen zo goed mogelijk te respecteren. Toch zijn wachttijden onvermijdelijk. Gelieve ons daarvoor te verontschuldigen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 15:03.