​Onderzoeken in het Kinderrevalidatiecentrum

Electrofysiologische onderzoeken

Dr. Ruth Van der Looven is gespecialiseerd in electrodiagnostisch onderzoek (EMNG,SSEP, peroperatoire monitoring, Stimulation Single Fibre, …) bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Bij heel kleine kinderen kan het onderzoek onder lichte of volledige verdoving gebeuren. 

Het onderzoek kan perifeer zenuwlijden, myogeen lijden, spinale aandoeningen, neuromusculaire junctiestoornissen en andere helpen diagnosticeren of uitsluiten.

Echografische locomotore onderzoeken

De dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie beschikt over topexpertise wat echografische onderzoeken betreft. Indien nodig wordt het kind voor een bijkomend echografisch onderzoek doorverwezen. De resultaten worden direct na het onderzoek besproken met onze kinderrevalidatie-artsen.

Multidisciplinaire testing 

Ons multidisciplinair team beschikt over gevalideerde en betrouwbare assessmentinstrumenten. Die testen brengen volgens het ICF-denkkader de lichaamsfuncties, anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie van het kind in kaart. Op basis van die multidisciplinaire diagnostiek wordt een individeel behandelplan opgesteld, rekening houdend met het kind en zijn omgeving.

 

 

 


 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 15:01.