​Revalidatie bij opgenomen kinderen

Een gehospitaliseerd kind in het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth kan revalidatie aan bed krijgen op vraag van de behandelende kinderspecialist. De kinderrevalidatie-arts bepaalt de individuele noden, start en superviseert de (multidisciplinaire) therapie.

De revalidatie kan al vroeg starten, bv. op de dienst Intensieve zorg Kindergeneeskunde of de dienst Neonatale intensieve zorg. We staan garant voor een goede overdracht naar ouders, verpleegkundigen en behandelende artsen.

De therapie wordt gegeven op de kamer of in het therapiezaaltje van het Kinderziekenhuis. We streven er echter naar om de kinderen zo snel mogelijk via het patiëntenvervoer vanuit het Kinderziekenhuis naar het Kinderrevalidatiecentrum te laten komen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 14:49.