Revalidatiebehandelingen voor kinderen

Het kinderrevalidatieteam hanteert het zogeheten ICF-model van de WHO als raamwerk om de multidisciplinaire behandeling uit te stippelen. We werken steeds op maat van het kind, rekening houdend met zijn omgeving.

Ons team beschikt over een ruime expertise om - aan de hand van analyse en onderzoek -te komen tot een multidisciplinaire diagnose en behandeling. Op basis van recente evidentie streeft onze therapie naar een maximale positieve benutting van de neuroplastische herstelmogelijkheden van het kind.

De intrinsieke motivatie van het kind wordt via een ruim aanbod van innovatieve en hoogtechnologische therapietools vergroot.

Het revalidatieproces is een dynamisch spel van regelmatige evaluatie en samenwerking met zowel de ouders als de behandelende artsen, therapeuten in de thuissituatie, de thuisschool en andere.  

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 14:41.