​Ambulante revalidatie voor kinderen

Na ontslag uit het ziekenhuis of op verwijzing van een externe specialist volgen kinderen in het Kinderrevalidatiecentrum ambulante revalidatie.

We streven naar snelle ambulante revalidatie omdat de reële noden van het kind en de ouders in de thuissituatie zo beter zichtbaar worden.

Afhankelijk van de aandoening kan een beroep gedaan worden op vervoer van en naar het Kinderrevalidatiecentrum door bv. Taxi Hendriks. In sommige gevallen is er een tegemoetkoming in de reiskosten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-6-2020 14:30.